Volgens het centraal kerkbestuur zal deze Onze Lieve Vrouw Boodschap-kerk op ‘t Laar zeker de eerste vijf jaar niet ontwijd worden.  

Volgens het centraal kerkbestuur zal deze Onze Lieve Vrouw Boodschap-kerk op ‘t Laar zeker de eerste vijf jaar niet ontwijd worden.  © RR

Kerkenbeleidsplan in de maak: “Ontwijding eerste vijf jaar niet aan de orde”

Wommelgem -

Er is een kerkenbeleidsplan in de maak voor Wommelgem. “Al zeker de eerste vijf jaar blijven beide kerken en parochies bestaan”, verzekert Jaak Pepels, voorzitter van het Centraal Kerkbestuur.

Wommelgem telt met de Heilige Petrus- en Pauluskerk in het centrum en Onze Lieve Vrouw Boodschap op ‘t Laar nog twee kerken en evenveel parochies met een eigen werking en een wekelijkse eredienst. Al is het aantal kerkgangers sterk gedaald tot gemiddeld veertig in het centrum en vijftien op ’t Laar.

De gemeente zorgt ook in Wommelgem nog steeds voor deze kerkgebouwen, maar de Vlaamse overheid legt op dat dit in de toekomst alleen nog kan wanneer er een kerkenbeleidsplan is rond het gebruik, de instandhouding en het beheer van deze religieuze plekken. De burgerlijke en kerkelijke overheid bereiden dit nu voor.

“Momenteel zijn we zover dat een voorlopige versie van dit plan voor beide parochiekerken van Wommelgem op tafel ligt”, aldus Jaak Pepels, voorzitter van het centraal kerkbestuur dat de geloofsgemeenschap vertegenwoordigt. “We zijn nu benieuwd naar wat de mensen ervan vinden, gelovigen en niet-gelovigen. Iedereen mag met ons in dialoog gaan en voorstellen overmaken tijdens een open avond op dinsdag 24 mei (20u) in Parochiecentrum Familia, A.Mortelmansstraat 18.”

De grote Heilige Petrus- en Pauluskerk in het dorpscentrum zal sowieso behouden blijven en krijgt een voornamer statuut dan de kerk op ’t Laar.

De grote Heilige Petrus- en Pauluskerk in het dorpscentrum zal sowieso behouden blijven en krijgt een voornamer statuut dan de kerk op ’t Laar. © RR

A-statuut

Concreet ligt het voorstel voor om de grote Heilige Petrus- en Pauluskerk een A-statuut te geven met voorrang bij komende restauratie- en onderhoudswerken. “Maar dat wil niet zeggen dat de kleine kerk Onze Lieve Vrouw Boodschap zal verdwijnen of ontwijd worden. Alvast de eerstkomende vijf jaar zal dat niet gebeuren”, stelt Pepels.

“Hoe het daarna verder loopt moeten we nog zien. Ik heb ook geen glazen bol, maar wijs er graag op dat een kerk naast haar liturgische functie ook een voorname betekenis heeft voor, zowel ouderen als jongeren die daarom niet noodzakelijk naar de mis gaan. Daarom willen we nu in gesprek gaan met zoveel mogelijk mensen uit de gemeenschap.” (jaa)

Een uitzonderlijk volle kerk op ’t Laar. Chiro Woka zorgde hiervoor tijdens een viering in 2016.

Een uitzonderlijk volle kerk op ’t Laar. Chiro Woka zorgde hiervoor tijdens een viering in 2016. © RR

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio