© RTV

“Ja, man en vrouw zijn gelijkwaardig”: inburgeraars ondertekenen voortaan verklaring over fundamenten samenleving

Lier -

In Lier ondertekenden donderdag een tiental inburgeraars een nieuwkomersverklaring en inburgeringscontract in het bijzijn van Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld). Daarin staan de fundamentele spelregels en basiswaarden van onze samenleving opgesomd. “Zo is van begin af aan duidelijk wat ons allen bindt en wat we als samenleving verwachten.”

Bert Provoost

Het nieuwe inburgeringstraject is op 1 maart van start gegaan. Een van de nieuwigheden is het inburgeringscontract en de nieuwkomersverklaring die inburgeraars bij de start van hun traject ondertekenen. “We bieden meer kansen, maar we maken met de ondertekening van de nieuwkomersverklaring van begin af aan ook meteen duidelijk waar wij als samenleving voor staan. Wat de fundamentele spelregels en basiswaarden in onze samenleving zijn die elke burger moet respecteren”, stelt minister Somers.

Heel wat nieuwkomers gingen met de minister op de foto.

Heel wat nieuwkomers gingen met de minister op de foto. © Joren De Weerdt

Het gaat om fundamentele kenmerken van de liberale democratie zoals de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, religie en onderwijs en de gelijkwaardigheid van elke burger, ongeacht je geslacht, afkomst of seksuele voorkeur.

Er is ook nog een inburgeringscontract waarin de inburgeraar kan lezen waar hij op mag rekenen tijdens het gepersonaliseerd inburgeringstraject. Zo is er een intensieve begeleiding richting werk, een buddy die veertig uur lang met hen optrekt en een cursus Nederlands en maatschappelijke oriëntatie waarvoor ze op het einde examens moeten afleggen.

Van Laos naar Lint

Ma Laphoukhieo (56) was een van de ondertekenaars in Lier. Ze is van Laos afkomstig en woont sinds kort in Lint bij haar Belgische man, met wie ze in november vorig jaar getrouwd is. “Ik heb al veel over jullie cultuur geleerd. Ik kan al goed ‘goedemorgen’ en ‘goedemiddag’ zeggen en ook al andere dingen. De fundamenten van jullie samenleving zijn soms ingewikkeld om te vertalen en niet makkelijk te begrijpen, maar ik denk wel dat ik alles snap. Dus ja, man en vrouw zijn natuurlijk gelijkwaardig. Daar staan we ook in Laos helemaal achter, maar het kan geen kwaad om dat nog eens op papier te zetten.”

“Dat ondertekenen is één ding, het komt er dan natuurlijk op aan om al die dingen in praktijk te brengen”, vult haar echtgenoot Freddy Vervaet (63) aan. “Met mensen uit sommige culturen zal dat al vlotter gaan dan uit andere, in ons geval zie ik geen enkel probleem.”

“Wij zijn al wat op leeftijd, we hebben geen van beiden kinderen en wij willen op onze leeftijd vooral nog genieten van het leven. Maar ik begrijp dat ze ook vragen om inspanningen te doen om mijn vrouw zo goed mogelijk te laten integreren. Dus gaan we ons hard inzetten. Ik ben een oud-leraar en ik geef haar nu ook thuisonderwijs Nederlands. Het komt goed.”

Inhaaloperatie

Minister Somers gaf nog aan dat er geen wachtlijsten meer zijn voor de inburgeringscursussen. “De afgelopen jaren hebben de agentschappen Inburgering en Integratie een enorme inhaaloperatie gedaan. De werking werd gedigitaliseerd, er kwamen gestandaardiseerde inburgeringscursussen en de wachtlijst die was opgelopen tot 9.500 plaatsen is volledig weggewerkt.”

Volgens minister Somers is de wachtlijst voor inburgeringscursussen, die was opgelopen tot 9.500 plaatsen, volledig weggewerkt. 

Volgens minister Somers is de wachtlijst voor inburgeringscursussen, die was opgelopen tot 9.500 plaatsen, volledig weggewerkt. © Joren De Weerdt

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio