© Hollandse Hoogte / Michiel Wijnbergh Fotografie

Antwerpen-Noord kampt met extreem tekort aan huisartsen: “Wijk met veel kwetsbare inwoners”

Antwerpen -

Antwerpen-Noord kampt met een extreem tekort aan huisartsen. Er zijn slechts 22 huisartsen voor 43.348 inwoners of één huisarts voor bijna 2.000 patiënten. Antwerps schepen van Gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA) dringt nu in een collegiale brief aan bij de Vlaamse en federale ministers om enkele beslissingen te nemen die de werklast voor de huisartsen verlichten en ze zo langer aan het werk te houden.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Stad pakt artsentekort aan

Luchtbal, Deurne-Noord, Hoboken en Antwerpen-Noord tellen te weinig huisartsen. In Antwerpen-Noord is de situatie volgens schepen van Doesburg extreem. Door de coronapandemie gingen heel wat artsen in deze wijk vervroegd op pensioen.

Schepen Els van Doesburg.

Schepen Els van Doesburg. © Joris Herregods

“Al sinds 2017 proberen we als stad zo veel mogelijk het aantal huisartsen in deze wijken op te drijven”, zegt van Doesburg. “Zo is er een kenniscentrum voor nieuwe huisartsen die een praktijk willen opstarten. In verschillende wijken stellen we gebouwen ter beschikking voor een groepspraktijk van huisartsen. Daarbij focussen we ons op buurten met kwetsbare inwoners. Dit deden we al in Oud-Berchem in het woonzorgcentrum Sint-Maria en op Luchtbal. In het Stuivenbergziekenhuis openen we op 1 juli een nieuwe groepspraktijk. Als stad proberen we er alles aan te doen om huisartsen naar deze wijken te krijgen.”

Nijpender

De huisartsenvereniging Domus Medica verwacht dat het probleem nog nijpender gaat worden, zowel in enkele stadswijken als in landelijke gebieden. De reden is een grote uitstroom aan dokters die met pensioen gaan. Er is nu een onderzoek bezig van Vlaanderen en de Universiteit Gent over de aanwezigheid van huisartsen en hun profiel, en de socio-economische kenmerken van bepaalde gebieden.

Roel Van Giel.

Roel Van Giel. © BELGA

“We willen een duidelijk beeld krijgen op de gebieden waar het tekort van dokters echt problematisch is”, zegt Roel Van Gielen van Domus Medica. “Als huisartsenvereniging zetten we al in op de begeleiding van beginnende dokters. Daarbij proberen we hen te overtuigen van een praktijk op te starten in wijken met weinig huisartsen. Het ligt niet altijd aan de artsen zelf. Soms vormen de stedenbouwkundige voorschriften ook een belemmering voor de inrichting van een huisartsenpraktijk.”

De kersverse Vlaamse minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) en haar federale collega voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) worden door het Antwerpse schepencollege nu aangepord om versneld beslissingen te nemen. Het gaat onder meer over het inzetten van verpleegkundigen in de dokterspraktijk, een blijvende financiering voor een administratief bediende en een aanpassing van de computersoftware voor een betere communicatie met verschillende medische disciplines.

Huisartsen versterken

Volgens het kabinet van minister Vandenbroucke zijn er al stappen gezet in de ondersteuning van de huisartsen. Dit is onder meer vastgelegd in een akkoord met de ziekenfondsen.

“Hierin zitten voorstellen om het team rond de huisarts te versterken, onder meer door een financiële ondersteuning te geven voor de inzet van zorgondersteunend personeel in de huisartsenpraktijk”, zegt Arne Brinckman, woordvoerder van minister Vandenbroucke. “Daarnaast kunnen verpleegkundigen bijvoorbeeld nu reeds heel wat zorgtaken realiseren. We ondersteunen huisartsen ook met premies voor het gebruik van ondersteunende software of voor het elektronisch bijhouden van de medische dossiers.”

 

Huisarts Sonja Castermans: “Deze wijk heeft extra uitdagingen, maar dat maakt het aantrekkelijk”

Huisarts Sonja Castermans.

Huisarts Sonja Castermans. © Walter Saenen

Sonja Castermans (41) is één van de 22 resterende huisartsen in Antwerpen-Noord. Samen met twee collega’s en één huisarts in opleiding in de groepspraktijk Medisch Centrum Seefhoek behandelt ze 6.500 patiënten. “Deze wijk plaatst je als huisarts voor extra uitdagingen, maar dat maakt het voor mij ook aantrekkelijk”, zegt Castermans.

Castermans begon in 2007 als huisarts in Antwerpen-Noord. Dat er een probleem zou ontstaan rond het aantal dokters in de wijk was voor haar en andere huisartsen uit de wijk vijf jaar geleden al duidelijk. Het laatste dat ze wou, was een patiëntenstop invoeren.

“Om dit te voorkomen, tekenden we met onze collega’s een stratenplan uit, waarin bewoners van bepaalde straten werden toegewezen aan een huisarts in die buurt”, zegt Castermans. “Dat werkte tot een jaar geleden. Sommige collega’s gingen op pensioen. Anderen vielen uit door de werkdruk tijdens de coronapandemie en sommigen stopten als dokter. Enkele resterende collega’s voerden dan toch een patiëntenstop in.”

Vinden artsen deze wijk te onaantrekkelijk om er een praktijk te beginnen? “Antwerpen-Noord kent veel kwetsbare inwoners en problemen. Je staat als dokter voor extra uitdagingen, maar dit beroep doen, is nu eenmaal ook een roeping. Ik doe het nog graag.”

Ondersteuning

Volgens Castermans zou een goede ondersteuning van dokters al veel helpen. Jonge, startende artsen kiezen vooral voor groepspraktijken met voldoende praktijkondersteuning en taakverdeling. Het wordt volgens haar tijd dat de overheid hier een actievere rol in gaat opnemen.

“Gezien de socio-economische achtergrond van onze patiënten zou extra ondersteuning via de overheid bijzonder nuttig kunnen zijn. Denk hierbij aan subsidiëring voor een sociaal assistent, maar ook extra ondersteuning voor onder meer een praktijkverpleegkundige, psycholoog en diëtist.”

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio