De Meylweg. 

De Meylweg. © Patrick De Roo

Krijtlijnen voor Meylweg overtuigen niet alle partijen: “Hoge overkappingen verstoren het landschap”

Kontich -

In de gemeenteraad is de voorlopige versie van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Meylweg aanvaard. Toch kan niet iedereen zich erin vinden. Dorpslijst Sander spreekt over gemiste kansen op vlak van klimaat en duurzame mobiliteit.

Het RUP Meylweg zet de krijtlijnen uit om er de sport- en recreatieve functies te bundelen en de open ruimte te versterken. Zo bepaalt het plan dat er alleen nog openlucht recreatie kan, met de mogelijkheid van tijdelijke constructies.

“Het plan legt weliswaar beperkingen op aan de bebouwing, maar we vrezen dat alsnog hoge overkappingen het landschap danig gaan verstoren”, zegt Joost Fillet van Dorpslijst Sander. “Het RUP zou paal en perk moeten stellen aan bebouwing en constructies, maar netto gaan we erop achteruit doordat 2,4 hectare groene ruimte wordt omgezet naar een recreatieve bestemming.”

Het nieuwe RUP moet de open ruimte in de Meylweg beschermen.

Het nieuwe RUP moet de open ruimte in de Meylweg beschermen. © Patrick De Roo

Ook naar duurzame mobiliteit en klimaatmaatregelen zoals de inrichting van natte natuur ziet de oppositiepartij gemiste kansen. “De vallei van de Bautersembeek leent zich uitstekend om natte natuur in te richten, maar dat vinden we niet in het plan terug. Enkele nieuwe tragen wegen zijn wel in het plan opgenomen, maar de meest logische en kortste verbinding tussen Kontich centrum en de recreatiezone niet”, somt het raadslid op.

Dooradering

“We maken wel degelijk werk van een blauwgroene dooradering van het gebied in de vallei van de Lachenenbeek, ook Bautersembeek genoemd”, reageert schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld). “Deze week hebben we nog een brief gekregen van de Vlaamse gemeenschap dat het project dat is ingediend mag rekenen op een subsidie van een miljoen euro. De reden dat dit niet op het plan staat ingetekend, is dat het project grotendeels wordt getrokken door de provincie. Om ons niet vast te pinnen op een bepaald traject, is dit open gelaten.”

“Wat die trage weg betreft, is de reden dat die door een aantal eigendommen van bewoners zou lopen. Daarom is gekozen voor een compromis. Er wordt ook een groene verbinding gemaakt met het Hof Van Spruyt en het Broekbos door de tennisclub die nu nog in parkgebied ligt te herlokaliseren. Zo komt daar open ruimte vrij. Voor de herlokalisatie wordt weliswaar een stuk landbouwgebied opgeofferd, maar dat zijn nu eenmaal keuzes die je moet maken. Dat is ook zo wat die overkapping betreft”, verduidelijkt de schepen.

“Het plan is heel vrijblijvend als het gaat om versterking van de natuurwaarden. Het ontbreekt aan een integrale langetermijnvisie. Daarom kunnen we ons met dit plan niet akkoord verklaren”, stelt Joost Fillet. Er volgt nu een nieuw openbaar onderzoek. In september staat de definitieve aanvaarding op de agenda. (bar)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio