© ATV

Minister geeft groen licht voor sanering Kleiputten Terhagen, actievoerders niét tevreden

Boom, Rumst -

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een omgevingsvergunning verleend aan De Vlaamse Waterweg NV en de provincie Antwerpen voor de sanering van het kleiputtengebied op de grens van Boom en Terhagen (Rumst). Hierdoor kunnen de historische stortplaatsen met onder meer asbest worden gesaneerd. Actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ is niet echt gelukkig met de beslissing.

Het beoogde gebied.

Het beoogde gebied. © Provincie Antwerpen

Na een eerdere weigering geeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nu toch groen licht aan de omgevingsvergunning voor de sanering van Kleiputten Terhagen. Daar waar het dossier bij een eerdere aanvraag volgens haar niet volledig was, is het dat nu wel.

“Enkel een sanering van dit asbest- en huisvuilstort kan ervoor zorgen dat de grondwaterverontreiniging zich niet kan verspreiden”, zegt de minister. “De gezondheidsrisico’s van het voormalige asbeststort zullen hierdoor ook worden weggenomen.”

Asbestresten in de kleiputten.

Asbestresten in de kleiputten. © rr

De minister betreurt dat hiervoor heel wat groen moet verdwijnen. Maar de eindsituatie is volgens haar de fundamentele verbetering voor het leefmilieu.

“Uit het bodemonderzoek blijkt immers dat vanuit het Antwerpse huisvuilstort door waterinsijpeling grondwatervervuiling ontstaat. Ook is er het gevaar van asbestvezels die bloot komen te liggen en zich daardoor via de lucht verspreiden. Tenslotte is er nog het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen ter hoogte van het gipsstort.”

Huidige groen verdwijnt

“Het aanwezige groen dat doorheen de jaren hierop spontaan groeide zal daarom verdwijnen maar moet later gecompenseerd worden. De nabestemming van het hele gebied blijft sowieso groen.”

De minister vermeldt dat voor de opvulling van de voormalige stortplaats na sanering enkel gronden mogen gebruikt worden waarin geen PFAS zit. Die gronden zijn afkomstig van de Oosterweelwerf van Lantis en zullen via de Rupel aangevoerd worden.

De actievoerders van actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ zijn niet echt tevreden.

De actievoerders van actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ zijn niet echt tevreden.© rr

Niet echt gelukkig

Bij actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ is de reactie verdeeld. Enerzijds zijn de leden opgelucht dat het asbeststort dan toch gesaneerd raakt. Maar al een ganse tijd protesteren zij tegen de plannen om het volledige bied van 55 hectare vol te storten.

“We leven blijkbaar in een land van politieke strekkingen en compensaties. De sanering van het asbeststort had al lang geleden moeten gebeurd zijn. Dat daarvoor heel die omgeving hier voor lange tijd moet opgeofferd worden is vele stappen te ver. Daarom stappen we zeker naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dit brengt een serieuze kost met zich mee maar dankzij tal van acties en donaties zijn we hiervoor wel gewapend.” (JEF WIJCKMANS)

Aangeboden door onze partners