Twee jaar geleden werden er opgravingen gedaan in de omgeving van de verdwenen Burcht. De volgende dagen kan deze site worden bezocht. 

Twee jaar geleden werden er opgravingen gedaan in de omgeving van de verdwenen Burcht. De volgende dagen kan deze site worden bezocht. ©  Jan Van der Perre

Duik mee in ondergronds verleden van Antwerpen tijdens archeologiedagen

Antwerpen -

De ondergrondse stad vormt het centrale thema van de archeologendagen in Antwerpen. Vanaf vrijdag en verder het hele weekend kunnen mensen onder begeleiding archeologische sites bezoeken.

Patrick Van de Perre

Het is de vijfde keer dat er in heel Vlaanderen archeologische sites en gebouwen te bezoeken zijn. Het initiatief, dat steeds meer volk lokt, is te vergelijken met de Open Monumentdag. Ook in Antwerpen kunnen er diverse sites bezocht worden, waarbij de nadruk ligt op de ondergrondse stad.

Zaterdag is er een wandeling langs de Burchtzone, ter hoogte van de wandeltrappen naar het Noorderterras. Daar werden twee jaar geleden restanten van de middeleeuwse burcht opgegraven.

Binnen de ommuurde burcht bevonden zich behalve woningen ook het Steen, de Sint-Walburgiskerk en de Vierschaar. Van deze gebouwen zijn alleen nog restanten van het Steen zichtbaar. Van de overige gebouwen zijn alleen fundamenten overgebleven.

Dezelfde dag kan er ook een bezoek gebracht worden aan wat overblijft van de citadel of dwangburcht van de hertog van Alva. Deze citadel speelde in de zestiende eeuw een belangrijke rol in de Antwerpse geschiedenis. Om deze wandeling mee te maken moeten de bezoekers in de Gijzelaarsstraat op het Zuid zijn.

Rondkijken in het FelixArchief

Voor wie het verleden van de stad ter plekke verkennen net iets te veel is, is er in het Felix Archief een tentoonstelling over wat er zoal onder de Leien ligt. Onder de naam ‘Een gracht vol schatten’ worden daar oude tekeningen getoond van hoe de Leien er in de zestiende eeuw en later uitzagen.

Op de tentoonstelling zijn er ook voorwerpen te zien die werden opgegraven bij archeologische onderzoek op en rond de Leien. De tentoonstelling aan de Oudeleeuwenrui is overigens nog tot in het najaar te bezoeken.

Nog een bezoek, meteen het enige waarvoor gereserveerd moet worden, is dat in het Provinciaal Archeologisch Depot aan de Noordersingel in Borgerhout. Hier worden archeologische voorwerpen uit de hele provincie bewaard en ontsloten.

Zondag wordt ook de eerder genoemde wandeling op en rond de werf van de verdwenen Burcht aan de Scheldekaaien nog eens hernomen.

Info en reserveren op www.archeologiedagen.be.

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio