Louis Van de Peer bij de buis waarlangs het opgepompt water in het Albertkanaal wordt gestort. 

Louis Van de Peer bij de buis waarlangs het opgepompt water in het Albertkanaal wordt gestort. ©  Kristin Matthyssen

“Dit is geen gelekt kanaalwater dat ze wegpompen, dit is ons grondwater”: inwoners slaan alarm nu vijf pompen volop blijven draaien

Massenhoven -

Peter Antonissen en Louis Van de Peer, twee bewoners uit Massenhoven (Zandhoven), slaan alarm over het grondwaterpeil. Ze stelden in september 2020 al eens De Vlaamse Waterweg in gebreke voor wegpompen van water naar het Albertkanaal. Er kwam toen even beterschap, maar nu is het pas mei en staat het grondwater in Massenhoven weer laag. “Geen weldenkend mens krijgt het in zijn hoofd om met deze droogte met vijf pompen water in het kanaal te blijven storten”, zegt Van de Peer.

Kristin Matthyssen

De twee mannen wonen in de Kerkstraat naast het Albertkanaal. “Maar het probleem stelt zich ook verderop in ons dorp. De mensen uit de wijk Vogelzang komen bij mij klagen omdat hun huizen scheuren en hun vijvers droogvallen”, zegt Louis Van de Peer, die een eigen peilputje heeft waar hij nauwgezet de grondwaterstand in de gaten houdt.

Het is bekend dat het Albertkanaal lekt op bepaalde plaatsen in Massenhoven, Viersel, Pulle en Grobbendonk. Om problemen te voorkomen, pompt De Vlaamse Waterweg sindsdien ingesijpeld kanaalwater weg.

Volgens de bewuste omwonenden gaat het niet alleen om weggelekt kanaalwater maar ook om het lokaal grondwater dat via vijf pompen in het Albertkanaal wordt gestort. “Terwijl er destijds zwart op wit afspraken zijn gemaakt dat de natuurlijke grondwaterstand hier tussen de 80 centimeter en 1,4 meter gehandhaafd zou worden”, zegt Peter Antonissen. “Er werden verschillende peilputten gemaakt die vroeger wekelijks ter controle geopend werden. Maar die monitoring gebeurt nu niet meer.”

Louis, die elke twee dagen zijn moestuin moet bevloeien met water uit zijn put, houdt de grondwaterstand nauwgezet bij. Hij heeft een eigen peilbuis in de grond zitten waar hij met een peilstok insteekt. “Toen we in september 2020 alarm sloegen, stond het grondwater 1,97 meter diep. Daarna is er mijns inziens toch iets aangepast aan de pompen, want stabiliseerde de stand op zo’n 1,20 meter. Maar mijn gewone peilstok is intussen weer te kort, zodat ik nu met een langere bamboestok moet controleren. Ik zit nu aan 1,70 meter, en we zijn nog maar mei.”

Louis meet de grondwaterstand met een stok in zijn peilbuis. 

Louis meet de grondwaterstand met een stok in zijn peilbuis. ©  kma

Het bedrijf achter de pompen zou door de Vlaamse Waterweg betaald worden per kubieke meter teruggepompt water in het kanaal. “Zolang dit systeem blijft, heeft dit bedrijf er natuurlijk alle baat bij om dat teruggepompt debiet hoog te houden.” De inwoners benadrukken dat ze niets hebben tegen de wateronttrekking, zolang het pompdebiet aangepast wordt aan de grondwaterstand.

Volgens Liliane Stinissen, woordvoerder en klachtenbehandelaar bij De Vlaamse Waterweg, ligt het Albertkanaal in de zone Zandhoven in een ophoging. “Hierdoor wordt de grondwaterstand er niet door meteorologische condities bepaald, omdat er vanuit het lekkend Albertkanaal een voortdurende voeding is. Het grondwaterpeil wordt er kunstmatig verhoogd. Het pompen heeft dus uitsluitend tot bedoeling het insijpelend kanaalwater op te vangen. De ervaring heeft ons geleerd dat het stoppen van de pompen direct aanleiding geeft tot een verhoogde grondwaterstand in de omgeving.”

Dat is wat Peter, Louis en alle andere Massenhovenaars graag willen, maar volgens De Vlaamse Waterweg zou de grondwaterstand dan té hoog worden, en zoals in de jaren negentig het geval was, tot natte kelders en rottende huizen leiden. “Om de toestand beheersbaar te houden, moét het overtollig water worden teruggepompt”, zegt Stinissen. “Dat het grondwaterpeil zakt is een regionaal gegeven door de droogte.”

Via deze buis wordt het opgepompt water teruggestort in het Albertkanaal. 

Via deze buis wordt het opgepompt water teruggestort in het Albertkanaal. ©  kma

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio