Het terrein waar gebouwd zou worden. Het bos aan de rechterzijde blijft in de nieuwe plannen bewaard als groenzone. 

Het terrein waar gebouwd zou worden. Het bos aan de rechterzijde blijft in de nieuwe plannen bewaard als groenzone. ©  kma

Ipon doet opnieuw aanvraag voor afgeslankte verkaveling met 33 wooneenheden

Pulle -

Projectontwikkelaar Ipon uit Temse heeft voor de vierde keer een gewijzigde aanvraag voor een verkaveling tussen de Fonteinstraat en de Fatimalaan in Pulle ingediend. Het belangrijkste verschil is dat het bos dat in de vorige aanvragen gekapt zou worden, bewaard blijft als groenzone en er ook minder woningen zijn gepland.

Ipon probeert al sinds 2016 een vergunning vast te krijgen voor een nieuwe verkaveling in woonuitbreidingsgebied in Pulle, wat met de betonstop almaar minder evident wordt. Aanvankelijk ging het om een aanvraag voor 49 woningen en acht duowoningen. Vorig jaar was er dan een aanvraag voor 43 woningen en acht duowoningen, die ondanks een zeventigtal bezwaarschriften vergund werd door de gemeente. Vreemd genoeg trok Ipon zelf haar plan nadien in, mogelijk omdat de ontwikkelaar wist dat als er omwonenden in beroep zouden gaan bij de bestendige deputatie ze misschien in het zand zou bijten.

Zicht vanuit de Fonteinstraat. Aan de linkerzijde werd er recent al veel bijgebouwd. 

Zicht vanuit de Fonteinstraat. Aan de linkerzijde werd er recent al veel bijgebouwd. ©  kma

Nu is er dus opnieuw een gewijzigde, afgeslankte aanvraag, ditmaal voor een groepsbouwproject met 25 eengezinswoningen met tuin en één duowoning bestaande uit acht wooneenheden, waarvan er zeven zouden worden voorbehouden voor bescheiden wonen. Ook voor de gemeente zijn deze nieuwe sociale woningen interessant.

Witte gevelsteen

De uitvoering zou gebeuren in witte gevelsteen met zwarte dakbedekking. Het hele projectgebied beslaat 1,8 hectare. Het bosje tussen de Fonteinstraat en de Wipstraat zou niet meer gekapt worden maar als centrale groenzone fungeren. De woningen zijn net als de meeste woningen in de buurt uitgevoerd in twee bouwlagen onder een hellend dak. Met 33 woonentiteiten in totaal, zou het gaan om een densiteit van 18 woningen per hectare.

Het openbaar onderzoek loopt tot 4 juni. Ipon omschrijft het project als Pulle-Kern en wijst erop dat de basisschool op 700 meter en de kerk op 400 meter ligt.

Het geel bord dat het openbaar onderzoek aankondigt. Een uitzicht dat stilaan vertrouwd wordt voor de omwonenden. 

Het geel bord dat het openbaar onderzoek aankondigt. Een uitzicht dat stilaan vertrouwd wordt voor de omwonenden. ©   kma

De hoofdontsluiting is voorzien via de Fatimalaan, met een ontsluiting voor traag verkeer tussen de Fonteinstraat en de Wipstraat. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 4 juni. Tot dan kunnen mensen opmerkingen of bezwaren doorgeven.

Gemeenteraadslid Ward Belmans (Groen) diende vorig jaar bezwaar in, omdat hij vond dat dit project met de huidige betonstop in woonuitbreidingsgebied niet meer te verantwoorden was. “Ik moet het nog gedetailleerd bekijken”, reageert hij nu. “Dat het bos bewaard blijft is wel positief.”

Bevoegd schepen Steven Van Staeyen (CD&V) wacht nu het verder verloop van het openbaar onderzoek af. “In deze fase kunnen wij als gemeente weinig zeggen, alleen dat deze nieuwe aanvraag minder intens is.”

Het bos zal niet bebouwd worden in de gewijzigde plannen. 

Het bos zal niet bebouwd worden in de gewijzigde plannen. ©   kma

(kma)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio