©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Engie stelt voorwaarden voor mogelijke verlenging kerncentrales in België: “Onze rol als uitbater duurt langer dan voorzien”

Engie, het moederbedrijf van Electrabel, heeft zijn voorwaarden bekendgemaakt voor de mogelijke verlenging van kerncentrales in België tot 2035. Het Franse bedrijf lijkt de kosten niet alleen te willen dragen. “Engie kan de verlenging alleen aangaan in het kader van een evenwichtige verdeling van de risico’s, met een vastomlijnd, stabiel en levensvatbaar reglementair kader over de vereiste investeringen.” Het wil een duidelijk kader voor de ontmanteling van de kerncentrales en het nucleaire afval.

debn, Pascal SertynBron: BELGA

Engie zette het verlanglijstje nog eens op papier ter gelegenheid van de presentatie van de resultaten van het eerste kwartaal. Die resultaten waren, mede dankzij de Belgische kerncentrales, bijzonder goed. Met een bedrijfswinst van 583 miljoen euro in drie maanden tijd waren de Belgische kerncentrales tijdens het eerste trimester een van de grootste winstmotoren voor het Franse energieconcern. Heel Engie klokte af op ruim 3,5 miljard euro. Volgens Engie werd de winst van de kerncentrales zelfs nog voor een deel gedrukt door hogere belastingen op sommige installaties en een iets lagere stroomproductie van tijdens het eerste kwartaal van 2021.

Midden maart besliste de federale regering om aan Engie te vragen om de levensduur van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar te verlengen, tot 2035. Daarover moet nog wel een afspraak worden gemaakt met Engie. België hoopt om nog voor de zomer een deal daarover te kunnen sluiten met het Franse energieconcern. “Dat betekent dat Engie zijn rol als nucleaire uitbater veel langer zal moeten vervullen dan voorzien. Engie draagt bij aan deze heroriëntatie en werkt samen met de regering om de haalbaarheid en de voorwaarden te bestuderen om dit nieuwe scenario te implementeren”, zegt het bedrijf. 

Kernenergieloze winters

Maar tegelijk windt Engie er geen doekjes om dat het langer openhouden van de kerncentrales met tien jaar niet bestempeld kan worden als business as usual. Het bedrijf herhaalt nog eens, dat het al aangegeven heeft dat er vijf jaar nodig zijn om dit scenario uit te voeren, waarbij het verwijst naar de strenge verplichtingen rond onder meer de nucleaire veiligheid. Daarmee maakt het de Belgische overheid nog maar eens duidelijk dat er voor de stroomvoorziening van ons land twee kernenergieloze winters zitten aan te komen: die van 2025-2026 en ook die van 2026-2027.

Bovendien vallen die werken om de reactoren te verlengen samen met de ingebruikname én ontmanteling van aangrenzende reactoren, zegt Engie. “Gezien zijn omvang zou deze potentiële verlenging een risicoprofiel opleveren dat verder gaat dan de normale activiteiten van een private operator”, luidt het.

41 miljard euro

Op de korte termijn zijn de prioriteiten van het Franse bedrijf om “een hoog niveau van operationele beschikbaarheid te behouden, ter voorbereiding van de definitieve sluiting van de eerste twee eenheden deze winter (Doel 3 op 1 oktober en Tihange 2 op 1 februari 2023, nvdr). In de tweede helft van dit jaar wil het bedrijf dan het driejaarlijkse herzieningsproces van de nucleaire voorzieningen starten. “Met betrekking tot dit laatste punt, en volgens hetzelfde proces als in 2019, zal deze herziening rekening houden met elke vereiste update van de technische en economische scenario’s, met name kosten, planning en disconteringsvoeten”, zegt Engie.

Om de ontmanteling van de Belgische kerncentrales en de berging van het nucleair afval te financieren, zou tot 2100 een bedrag nodig zijn van 41 miljard euro. Er werd al een spaarpot aangelegd van ruim 14 miljard bij dochterbedrijf Synatom maar waarvan een deel opnieuw aan Engie is uitgeleend voor de financiering van nieuwe projecten. Het blijft dus afwachten hoeveel de Fransen effectief op tafel zullen leggen.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio