© ATV

Stad koopt Wilrijks Ferrarisbos, historisch groen blijft behouden

Wilrijk -

De stad Antwerpen koopt 3,5 hectare van het Ferrarisbos in Wilrijk van transportbedrijf Essers en zal dit behouden als bosgebied. Daarnaast krijgt het bos ook een water- en klimaatregulerende functie.

Patrick Van de Perre

Over het bos is de jongste jaren heel wat te doen geweest. Het gebied dateert uit 1771 en was tot op heden eigendom van het logistiek bedrijf Essers. Dat bedrijf wilde het bos rooien om er een nieuw hoofdkantoor voor Veritas neer te zetten.

Door de commotie die daarover ontstond, besloot dat bedrijf echter af te zien van de plannen. Uiteindelijk werd er slechts 1,8 hectare van het gebied gerooid voor een tijdelijke parkeerplaats. De stad Antwerpen heeft nu het bos gekocht en wil het behouden als natuurgebied.

“De aankoop van dit deel van het Ferrarisbos zorgt voor een groene plek voor de werknemers van het omliggende industrieterrein. Voor de invulling daarvan wordt een toegankelijkheidsplan opgemaakt. In analogie met de Blikvelden in Hoboken kijken we naar een ontsluiting met vlonderpaden en zitbanken. De aankoop draagt ook bij tot de noodzakelijke waterbuffer, waaraan het verhard gebied van industriegebied Ter Beke nood heeft”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA) over dit stuk grond dat als kmo-zone is ingevuld en dus nu voor altijd als bos gevrijwaard wordt. .

Wateroverlast aanpakken

Met de aankoop van het gebied door de stad Antwerpen is de toekomst van het bos verzekerd. Het bedrijventerrein Ter Beke kent een verhardingsgraad van 90%.Het water stroomt van het noordelijk en hoger gelegen Fort 7 naar de Grote Struisbeek ten zuiden van het bedrijventerrein Ter Beke.

“Als het hard regent, stroomt het water via de verharding snel zonder te infiltreren naar de laagste plekken in het bedrijventerrein en zorgt daar regelmatig voor wateroverlast. Met de keuze voor het behoud en aankoop van het Ferrarisbos wordt er gekozen voor het behoud van een plek waar water natuurlijk kan infiltreren en gebufferd kan worden”, legt Annick De Ridder uit.

Historische waarde

Het Ferrarisbos heeft een historische waarde. Het is een gebied dat sinds de opmaak van de kaart van Ferraris, tussen 1771 en 1778, onafgebroken bebost is geweest. Dat is meteen ook de verklaring van het bos.

“Het is een oud bos met grote biodiversiteit. De naam van de meer noordelijk en hoger gelegen ‘Moerelei’ verwijst naar het oorspronkelijke moeras. De weg zelf lag hoger en droger, net op de waterscheidingslijn. Vanuit de zone van de Moerelei vertrok er een ondertussen verdwenen waterloop”, aldus nog de schepen.

Aangeboden door onze partners