Boer Jan Jacobs deze winter op het bewuste veld. “Controleer als boer altijd de natuurwaarde van grond, ook al is het landbouwgrond”, raadt hij collega’s aan. 

Boer Jan Jacobs deze winter op het bewuste veld. “Controleer als boer altijd de natuurwaarde van grond, ook al is het landbouwgrond”, raadt hij collega’s aan. ©  kma

Boer moet pittige boete voor zaaien van wildakker alsnog betalen

Schilde, Schoten -

Landbouwer Jan Jacobs (53) moet alsnog 2.325 euro betalen omdat hij op vraag van de pachter een maïsakker voor de reebokken had ingezaaid in Schilde. Volgens een inspecteur van Natuur en Bos gaat het om een voedselarm grasland en had de boer dat moeten controleren via geopunt.be op de biologische waarderingskaart. Jacobs’ beroep werd verworpen. Hij wil nu andere landbouwers waarschuwen, want het gaat om een perceel dat echt als 100% landbouwgrond staat ingekleurd op het gewestplan.

Kristin Matthyssen

Begin dit jaar bracht Jan Jacobs naar buiten dat hij een boete van 2.325 euro kreeg opgelegd voor het zogenaamd ‘scheuren van struisgrasland’. De woordvoerder van het departement Omgeving, onder bevoegdheid van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), zei dat de boer nog in beroep kon gaan. Maar diens bezwaren werden nu verworpen en de landbouwer uit Schoten moet de 2.325 euro alsnog betalen. Hij wil nu vooral andere landbouwers verwittigen.

“Ik ken nog genoeg grondeigenaars die ergens een fauna-akker of bloemenweide inzaaien. Maar nu blijkt dat je zelfs met een perceel dat als landbouwgrond staat ingekleurd, heel voorzichtig moet zijn. Spijtig dat de eigenaar geen compensatie krijgt voor de waardevermindering van zijn grond.”

Dat die biologische waarderingskaart juridisch niet bindend is, was een argument van Jacobs dat niet aanvaard werd. “Ik had het moeten controleren via geopunt.be, op de biologische waarderingskaart. Toen ik dat aan de gemeentediensten vertelde, vielen ze daar ook uit de lucht”, zegt Jacobs.

Nog even de feiten: Eugeen (76) huurt al decennialang in Schilde aan de Kleine Waterstraat achter de Hubo een perceeltje landbouwgrond. In de jaren tachtig was er het plein van een cafévoetbalploeg en nadien werd het als paardenwei door een dame gebruikt. Maar dat paard was nu weg en Eugeen vroeg boer Jacobs om er een wildakker met maïs voor de reebokken in te zaaien.

Een inspecteur van Natuur en Bos vond aan de kant van de door bomen omzoomde akker echter brandnetels, schapenzuring, struisgras en Sint-Jacobskruiskruid, wat er volgens hem op wees dat het vroeger voedselarm grasland was en het om een inbreuk op artikel 7 van het Natuurbehoudsbesluit op het verbod op het wijzigen van vegetatie ging. Het grasland van ongeveer 4.500 vierkante meter groot mag niet meer bewerkt worden.

Dat Jacobs na die opmerking van de natuurinspecteur onmiddellijk het gewenste zaadmengsel op het perceel heeft ingezaaid en dit de eerste keer inbreuk op vegetatiewijzing is die hij pleegt, gaf hem wat clementie, want normaal was het bedrag dubbel zo hoog geweest. “Toch blijf ik 2.325 euro een zeer pittige boete vinden voor iets dat ik niet kon weten”, zegt Jacobs. “Ook het inzaaien met het ander mengsel kostte al 600 euro. We hebben luchtfoto’s en getuigenissen bezorgd over het feit dat hier vroeger een voetbalveld en paardenwei was, maar daar werd allemaal geen rekening mee gehouden. Blijkbaar moet een boer, zelfs in agrarisch gebied, eerst de biologische waarderingskaart raadplegen.”

De vraag voor vernietiging van de beslissing van de Vlaamse minister van Justitie, Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) die Jacobs vroeg wordt dus afgewezen. “Ik heb niet het gevoel dat er op enig moment naar onze argumentatie werd geluisterd. Het grasland mag niet meer bewerkt worden voor landbouwgewassen of een fauna-akker, punt uit. Het enige dat ik wil is anderen verwittigen”, zegt de boer.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio