Het stadsbestuur wil dat nieuwe windturbines in lijnstructuur komen op maximaal 300 meter van de E19. 

Het stadsbestuur wil dat nieuwe windturbines in lijnstructuur komen op maximaal 300 meter van de E19. © Ronny van den Ackerveken

Stad tekent beroep aan tegen vergunning voor windturbine op Tolberg

Hoogstraten -

Langs de E19 staan al heel wat windturbines op het grondgebied van Hoogstraten. Het stadsbestuur wil liever niet dat er nog te veel bijkomen. Tegen de vergunning voor een windturbine op Tolberg in Meer (Hoogstraten) gaat het schepencollege in beroep.

Ronny van den Ackerveken

De eerste windturbines in Hoogstraten werden gebouwd in 2004. Intussen is het aantal uitgebreid tot twintig en zijn er nog aanvragen lopende om meer windmolens te zetten. “We zijn voorstander van windenergie”, zegt schepen van Klimaat Michel Jansen (N-VA). “Maar de turbines moeten niet te dicht bij woonkernen geplaatst worden of op een tweede lijn naast de E19. Drie jaar geleden hebben we met het schepencollege enkele ruimtelijke principes opgesteld.”

“Daarin staat dat windturbines ruimtelijk gebundeld moeten worden met de bestaande lijninfrastructuur op maximaal 300 meter van de as van de E19. De afstand tot de woningen moet minstens 300 meter zijn. Daarnaast mogen de turbines geen belemmering veroorzaken voor toekomstige ontwikkelingen van bijvoorbeeld industriezones. Het stadsbestuur kent geen vergunningen toe, dat doet de provincie. We hebben een aantal aanvragen een negatief advies gegeven, maar toch heeft de deputatie van de provincie vergunningen toegekend die niet voldeden aan onze ruimtelijke principes.”

Momenteel heeft Luminus een aanvraag lopen voor een turbine niet ver van de grens met Nederland. Daarvoor heeft de stad een negatief advies gegeven. “Ook voor de aanvraag van Aspiravi voor een windmolen op Tolberg in Meer hebben we ongunstig advies verleend”, vertelt Michel Jansen. “De provincie heeft vorige maand toch de vergunning toegekend. Daarom hebben we besloten om in beroep te gaan.” (ram)

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio