©  rr

Fiscus waakt over 593 miljoen euro ‘slapend geld’: hoe weet je of er nog geld op jou ligt te wachten?

Zonder het te beseffen bezitten duizenden Belgen nog fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. Omdat niemand er naar vraagt of weet van wie het is. Maar hoe weet je of jij nog geld hebt staan en hoe kan je dat recupereren?

Thierry Goeman

“Slapende tegoeden kunnen zowel rekeningen, verzekeringsovereenkomsten de inhoud van safes omvatten die aan de Deposito- en Consignatiekas zijn overgedragen omdat de begunstigden ervan aantoonbaar inactief zijn geworden. Het kan gaan om middelen die uit het oog verloren zijn (bv. een vergeten geraakte oude rekening) of om geld dat zonder het te weten op een rekening is gestort ten gunste van een persoon (bv. in het kader van een erfenis) zonder dat die zelf op de hoogte is”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

Hoe kan het zover komen?

Mogelijk ­omdat de titularis van de rekening niet eens weet dat die bestaat, bijvoorbeeld omdat de spaarrekening ooit werd geopend door de (groot)ouders, zonder de (klein)kinderen erover in te lichten. De (groot)ouders hebben met andere woorden jaren gespaard zonder dat (klein)kinderen weten dat er een spaarpotje op hen ligt te wachten.

Of omdat de bank, meestal een andere dan die waar jij klant bent, geen actuele adres- en telefoongegevens van de titularis heeft en geen contact kan leggen.

Bij erfenissen komt het wel vaker voor dat de notaris, bij zijn onderzoek naar de nalatenschap, slapende tegoeden ontdekt. De ­begunstigden van een overledene laten het meestal aan de notaris om op zoek te gaan, maar ze kunnen dat ook zelf doen.

Zo bestaat er bij de sectorfederatie Febelfin een dienst ‘Bankresearch, waarbij u als erfgenaam of groep van erfgenamen kan ­laten opzoeken of iemand klant was bij één of meer banken gedurende een periode van drie jaar voor zijn of haar overlijden.

Ook bij de FOD Financiën kan je nagaan of er door de bank ‘slapende rekeningen’ op jouw naam in beheer zijn gegeven aan de overheid.

“Waar het reeds mogelijk was om deze slapende tegoeden op te zoeken via MyMinfin, is het nu eveneens mogelijk om ze 100% digitaal te recupereren via e-DEPO”, klinkt het bij de FOD Financiën.

Let wel: vanaf het ogenblik dat de tegoeden werden overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas heb je 30 jaar om de tegoeden die je toekomen terug te vragen. Na deze termijn komen de gelden definitief toe aan de schatkist. Het bedrag dat je kan terugvragen moet ook minstens 60 euro bedragen.

Die slapende tegoeden brengen nog interesten op wanneer ze zijn overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas, zo staat op de website van de FOD Financiën. De interestvoet, vastgesteld door de minister van Financiën , bedraagt echter ... 0%.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio