Pro League en minister van Binnenlandse Zaken stellen nieuw actieplan rond hooliganisme voor: “Stadionverbod tot 10 jaar”

Na de vele incidenten van hooliganisme in ons voetbal dit seizoen hebben de Pro League, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de politiediensten en de KBVB werkt gemaakt van een actieplan.

Valerie Van Avermaet

Naar aanleiding van verschillende kwalijke incidenten met voetbalsupporters op en rond wedstrijden dit seizoen nam de Pro League in overleg met de Voetbalcel Binnenlandse zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en haar kabinet, de politiediensten, de profclubs en de KBVB, het initiatief tot een actieplan dat op korte termijn een oplossing moet bieden aan de vastgestelde pijnpunten. “We kunnen niet langer tolereren dat een minderheid ons voetbal onveilig maakt”, legt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden uit. “Voetbal moet een feest zijn, voor iedereen.”

“De hernieuwde aanpak gaat uit van drie basisprincipes: het verhogen van de pakkans bij inbreuken, het sneller afdwingen en opvolgen van de sanctionering en een uniforme aanpak van de incidenten in alle stadions. Om hierin te slagen, moeten alle betrokkenen in de voetbalwereld zijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik ben dan ook verheugd dat alle partners hun krachten bundelen om voetbal in de meest veilige en prettige omstandigheden te laten verlopen”, zegt Verlinden.

Zo moeten er in stadions duidelijke boodschappen komen dat inbreuken rond racisme, geweld en onrechtmatig gebruik van pyrotechnisch materiaal meteen leiden tot een stadionverbod. Er wordt ook een monitorings- en begeleidingscomité opgericht dat mee het beleid zal opvolgen. Verder komt er nultolerantie rond racisme en discriminatie, onrechtmatig gebruik van pyrotechnische voorwerpen en fysiek geweld. De sancties voor die inbreuken worden verstrengd en kunnen vanaf volgend seizoen leiden tot tien jaar stadionverbod. Recidive kan bovendien vanaf volgend seizoen leiden tot een levenslang stadionverbod en het stadionverbod wordt voor zware inbreuken gekoppeld aan een perimeterverbod.

 

 © BELGA

Tickets op naam

Om die stadionverboden beter te controleren worden de systemen van herkenning bij toegangscontrole herbekeken. Naast toegenomen, gerichte, fysieke controles zal de Pro League samen met de clubs en de overheid ook kijken welke technologische innovaties ingezet kunnen worden voor identificatie en authentificatie. De regelgeving rond ticketing zal aangescherpt worden door de overheid. Abonnementen en tickets zullen aan individuele geïdentificeerde personen gekoppeld worden. De systemen van Pro League ticketingprovider Roboticket worden ingezet om de database van stadionverboden te versterken. Individuen met stadionverbod zullen geen tickets meer kunnen aankopen. De overheid zet ook een traject op om de grensoverschrijdende stadionverboden te realiseren.

De Pro League zal daarnaast onder andere een analyse maken van de huidige gebruikte camerasystemen. Er wordt een traject opgezet waarbij 360* camerasystemen de standaard worden in Pro League-stadions. In samenwerking met partners worden ook vormingen voorzien voor efficiënt gebruik van die systemen. De bedoeling is ook om de personen in kwestie sneller te straffen. “We willen met het veiligheidspersoneel, dat meer verantwoordelijkheden zal krijgen, en alle andere betrokkenen aan dit plan werken”, aldus de CEO van de Pro League Lorin Parys. “We geven onszelf vijf jaar de tijd om hieraan te werken.”

MEER OVER

Aangeboden door onze partners

MEER OVER VOETBAL