Dramatische cijfers in Antwerps buitengewoon basisonderwijs: meer kinderen op wachtlijst dan er plaatsen zijn

Antwerpen -

Het plaatstekort in het buitengewoon onderwijs in Antwerpen gaat van kwaad naar erger. 58% van de kinderen die een plekje zoeken, is intussen op de wachtlijst beland. Achter dat percentage zitten 533 kinderen die volgend schooljaar nergens terechtkunnen. Ook in het buitengewoon secundair is de situatie schrijnend: 43% van de aangemelde kinderen (204 leerlingen) heeft op dit moment nog geen school op 1 september.

Jan Stassijns

LEES OOK. STANDPUNT. Dramatische cijfers in buitengewoon onderwijs

Dat alles blijkt uit de cijfers van de aanmeldingen voor het schooljaar 2022-2023. De nood aan extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs in Antwerpen is hoog en neemt elk jaar toe. Vorig jaar kreeg 52% van de aangemelde kinderen geen plaats toegewezen op een buitengewone basisschool. Dit jaar klimt dat percentage naar 58%. De stijging komt niet als een verrassing, aangezien er dit jaar 175 meer kinderen zijn aangemeld.

In het kleuteronderwijs is het capaciteitsprobleem het grootst binnen type 2 voor kinderen met een verstandelijke beperking en in type 9 voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Binnen type 2 kregen 170 van de 192 aangemelde kinderen geen plaats toegewezen. Voor type 9 staan er momenteel 38 van de 65 aangemelde kinderen op de wachtlijst.

In het lager onderwijs zijn de tekorten bij heel wat types voelbaar: type 2 (115 van de 123 aangemelde kinderen geweigerd), type 9 (70% geweigerd), type 3 (62 % geweigerd) en type 7 (54% geweigerd). Bij type 4 en 6 waren er op voorhand al geen vrije plaatsen meer.

Alarmbel

Ilse De Volder, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform basisonderwijs, trekt aan de alarmbel. “Het is noodzakelijk, maar vooral superdringend om extra capaciteit te voorzien”, zegt ze. “Alleen zo kunnen we voor ieder kind een plaats garanderen tegen 1 september 2022.”

De problemen in het buitengewoon basisonderwijs, zetten zich ook door in het secundair. Daar is 43%, 204 van de 473 aangemelde kinderen, op de wachtlijst beland. Vorig jaar was dat nog 40%.

De scholen zelf hebben de afgelopen jaren grote inspanningen gedaan om waar mogelijk extra klassen in te richten. Maar zij stoten nu ook op hun grenzen. De stad Antwerpen startte dit schooljaar met een proefproject om leerkrachten in het gewone onderwijs te ondersteunen bij de opvang van leerlingen die geen plaats vinden in het buitengewoon. Maar al die inspanningen ten spijt, blijft het tekort aan plaatsen nijpend.

25 miljoen euro extra

“De situatie is schrijnend”, erkent Antwerps schepen van Onderwijs, Jinnih Beels (Vooruit). “Dit zijn kinderen die wij het recht op onderwijs en de nodige zorg ontzeggen. Wij proberen samen met alle betrokken partners oplossingen te zoeken, maar we botsen op de grenzen van wat we als lokaal bestuur kunnen. Onze scholen zitten op hun limieten. De regelgeving moet aangepast worden om sneller en eenvoudiger extra plaatsen kunnen creëren. En er zijn extra mensen en middelen nodig. Dat is gelukt voor de kinderen van Oekraïense vluchtelingen. Dan moet dat ook kunnen voor het buitengewoon onderwijs.”

Ook Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA) zoekt naar oplossingen. “Er zijn sinds de start van de regeerperiode al ongeveer 5.000 plaatsen bijgekomen in het buitengewoon onderwijs”, zegt hij. “Maar het aantal leerlingen steeg ook nooit zo snel als vandaag, onder meer onder impuls van het M-Decreet. Op korte termijn gaan we samen met alle partners op creatieve manieren extra plaatsen zoeken. Op langere termijn zorgen we structureel voor meer capaciteit. We voorzien daarvoor 25 miljoen euro extra, goed voor nog eens 1.800 extra plaatsen. Het M-Decreet gaat op de schop en wordt vervangen door een nieuw systeem dat beter moet werken.”

MEER OVER Onderwijs

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio