In mei 2013 ontspoorde een goederentrein in Wetteren, waardoor enkele ketelwagens met driehonderd ton van de chemische stof acrylonitril in brand vlogen. ©  Geert De Rycke

ZNA-toxicoloog wijst op gevaren van vergiftiging in huis en op grote schaal: “Een plan van de overheid zou welkom zijn”

Barbecue nooit binnen, want er is een groot gevaar van CO-vergiftiging. Doe geen javel en ontkalker tegelijk in de wc, dan komt er chloorgas vrij. Eet geen paddenstoelen uit het bos en laat geen knoopbatterijen rondslingeren. Toxicoloog Kurt Anseeuw wil mensen meer bewustmaken van het gevaar van vergiftiging. Op een symposium roept hij samen met het Antigifcentrum ook de overheid op om alerter te zijn.

Sylvia Mariën

MEER OVER