Schepen Vanmarcke (links) en burgemeester Van Looy openden onlangs nog een eerste afgewerkte deel van de Weynesbaan met dubbelzijdig fietspad. 

Schepen Vanmarcke (links) en burgemeester Van Looy openden onlangs nog een eerste afgewerkte deel van de Weynesbaan met dubbelzijdig fietspad. © Erik Van Eycken

Nog nauwelijks geld voor nieuwe fietspaden: “We verwachten dat de subsidie wordt uitbetaald. Beloftes moeten worden nagekomen”

Bonheiden -

Het ziet ernaar uit dat Bonheiden voorlopig niet kan rekenen op centen uit het Fietsfonds. Dat geld is broodnodig om projecten zoals de heraanleg van de Weynesbaan te financieren. De Antwerpse deputatie geeft in een schrijven aan alle gemeentebesturen te kennen dat er voorlopig nauwelijks of geen subsidies kunnen worden uitbetaald.

Erik Van Eycken

In Bonheiden rekent het college wel op subsidies aangezien er momenteel grootschalige projecten worden uitgevoerd. De heraanleg van de Weynesbaan is daar een voorbeeld van. “Voor een lokale overheid als Bonheiden is het niet helemaal duidelijk wie boter op het hoofd heeft: de provincie of het Vlaams gewest. Resultaat is wel dat reeds lang toegezegde subsidies onzeker worden, minstens wat het tijdstip van de uitbetaling betreft”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld).

“Dat bemoeilijkt het lokaal besturen aanzienlijk. Ook wij verwachten een aanzienlijke tegemoetkoming uit het Fietsfonds voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Weynesbaan. We gaan ervan uit dat de provincie alsnog zijn prefinancieringsrol opnieuw opneemt. De subsidie is immers toegekend. Beloftes moeten worden nagekomen.”

Tien miljoen minder

Het Fietsfonds bestaat uit een gesubsidieerd gedeelte door de provincie en een gesubsidieerd gedeelte door de Vlaamse overheid. De provincie neemt de ganse uitbetaling van zowel het voorschot als het saldo voor zich. Daarna vordert ze het Vlaams gedeelte terug. “In 2021 trok de Vlaamse minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) het budget op van 10 naar 15 miljoen per jaar voor alle gemeenten en provincies terwijl er in 2021 voor ruim 25 miljoen euro aan subsidiegerechtigde dossiers werden ingediend waarvan er maar voor 14,5 miljoen euro door Vlaanderen werd uitbetaald”, luidt het bij gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).

“Hierdoor heeft de Vlaamse overheid op 1 januari 2022 een achterstand in terugbetaling aan de provincie Antwerpen van 5,2 miljoen euro. De deputatie gaat er van uit dat dit tekort de komende jaren nog fors zal stijgen door de vele projecten.” Voorlopig neemt Bonheiden geen actie. “Het toegekende subsidiebedrag voor Bonheiden bedraagt inmiddels meer dan een miljoen euro”, besluit schepen Vanmarcke.

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio