Een medewerkster van kenniscentrum Radius stelt de mobiele installatie voor algenkweek op in de melkveestal bij Ben Van Looveren in Geel. © Radius

Microalgen vervangen (tijdelijk) koeien in stal

Geel -

In een koeienstal in Geel heeft het vee voor deze zomer plaats geruimd voor enkele installaties om microalgen te kweken. Het is een onderzoeksproject om na te gaan of dat in een landbouwomgeving lukt.

Hans Otten

Kenniscentrum Radius van hogeschool Thomas More in Geel verricht al verscheidene jaren onderzoek naar de kweek van microalgen als alternatieve activiteit voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Daarvoor heeft het in de eigen serres op de hogeschoolcampus grote buizeninstallaties opgetrokken waar de groene eencellige organismes continu doorheen spoelen. De algenkweek wordt gezien als een duurzame en innovatieve teelt met veel potentieel, onder meer omdat het een hernieuwbare grondstof rijk aan proteïnen, vitaminen, mineralen en omegavetzuren is.

Onbekend is onbemind

“Algen zijn hernieuwbaar, duurzaam en onderdeel van de vernieuwde eiwitstrategie van Vlaanderen”, zegt Toon Peeters van kenniscentrum Radius. “Ze zouden in de toekomst ingezet kunnen worden als veevoeder, meststof, biostimulant of in andere toepassingen. Zelf hebben algen niet veel nodig om te kunnen groeien. Wat CO₂, fosfaat en stikstof vormen de basis. Stoffen die je zo terugvindt op elk land- en tuinbouwbedrijf. Toch zien we dat ze nog niet vaak gekweekt worden. Dat komt onder andere door een gebrek aan kennis. Onbekend maakt onbemind.”

Zo ziet de kweekinstallatie in de serres op de hogeschoolcampus eruit. De eencellige organismes spoelen er continu door de buizen. © Radius

Dat gebeurt nu met het nieuwe project AlgMobil. Radius bouwde drie mobiele kweekinstallaties, die het achtereenvolgens bij drie verschillende landbouwbedrijven voor een periode van drie maanden neerpoot. Dat meer dan dertig land- en tuinbouwers zich kandidaat stelden om de mobiele kweekinstallatie even te huisvesten, bewijst dat de belangstelling wel degelijk groot is. Het doel is nu na te gaan hoe de algenkweek onder verschillende omstandigheden verloopt.

Melkveestal

“Op de hogeschoolcampus staan de installaties in grote serres met veel licht, op mijn bedrijf trekken de medewerkers van Radius de systemen nu op in de melkveestal”, zegt Ben Van Looveren van landbouwbedrijf Leopoldhoeve in Geel. “De koeien en kalveren staan voor de zomer in de wei, dus ik heb er momenteel plaats voor. Dat ik me kandidaat stelde, is ten eerste omdat ik zelf ingenieur ben en graag mee wil helpen aan wetenschappelijk onderzoek, maar ten tweede ook omdat ik vind dat je af en toe over de grenzen van de klassieke landbouw heen moet durven te kijken. Die is ten slotte aan allerlei evoluties onderhevig.”

Van Looveren is vooral geïnteresseerd in de mogelijke functie van algen als veevoeder. “Nu gebruiken we daarvoor vooral soja. Algen zijn ook een natuurlijk product die je mits de juiste parameters relatief vlot kan kweken. De vraag is natuurlijk of dat ook in een klassieke stal kan. Dat moet het onderzoek nu verder uitwijzen. Ik ben heel benieuwd om de installatie hier in werking te zien. Als blijkt dat het een rendabele teeltvorm is, wil ik misschien wel overwegen om over een permanente installatie na te denken. Maar ik ga er in ieder geval niet zelf van proeven”, zegt Ben Van Looveren met een lachje.

Als ingenieur is Ben Van Looveren erg benieuwd naar de resultaten van de installatie in zijn stal. © RR

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners