© ATV

Vanaf vandaag hinder rond Sportpaleis door Oosterweelwerken: dit moet je weten

In de omgeving van de Groenendaallaan in Merksem zijn de Oosterweelwerken al een hele tijd in volle gang. Het gaat om voorbereidende werken voor de bouw van de bypass of de tijdelijke snelweg en de toekomstige Ring. Ook aan Schijnpoort, het drukke kruispunt aan het Sportpaleis, starten maandag 9 mei werken. De hinder zal eerst nog beperkt blijven, maar vanaf het najaar blijf je hier beter weg.

Karin Vanheusden

Wat je moet weten

  • Maandag wordt gestart met voorbereidende werken. Zo wordt eerst eerst een dubbelrichtingfietspad aangelegd rond de werkzone en ter hoogte van het Sportpaleis komt een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers. 
  • In mei en juni situeert de hinder zich op de Schijnpoortweg ter hoogte van het Sportpaleis, waar in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar zal zijn.
  • In augustus gaat het om de Bisschoppenhoflaan, waar het verkeer over twee in plaats van drie rijstroken zal moeten op het kruispunt met de Schijnpoortweg.
  • Vanaf augustus tot eind 2023 is vervolgens het Ringfietspad tussen Ten Eekhovelei en Turnhoutsebaan afgesloten, waardoor fietsers moeten omrijden via de Noordersingel. 
  • Ook voor de doorstroming van het wegverkeer tijdens de Oosterweelwerken zijn volgens Lantis enkele ingrepen nodig. Zo worden de komende maanden de middenbermen verhard en verouderde traminfrastructuur verwijderd op de Schijnpoortweg en Bisschoppenhoflaan in de buurt van het Sportpaleis.
  • Het kruispunt van het Sportpaleis met de Schijnpoortweg wordt eveneens heringericht, zodat het verkeer daar vlot richting Burgemeester G. Theunisbrug kan rijden. 

(Lees verder onder de foto’s)

 ©  BFM

 ©  BFM

 ©  BFM

Vorig jaar zijn in de omgeving van de Groenendaallaan in Merksem de Oosterweelwerken van start gegaan. Voorbereidende werken die nodig zijn om het terrein, de berm vlak naast de Antwerpse Ring, bouwklaar en obstakelvrij te maken voor de bouw van de bypass en op termijn de nieuwe Ring. Deze bypass wordt gebouwd naast het viaduct aan het Sportpaleis, dat later zal worden afgebroken. De nieuwe Ring komt hier in een sleuf te liggen en die sleuf wordt deels overkapt. Ook aan de Groenendaallaan komt een overkapping, 850 meter lang.

Eind oktober zijn ter hoogte van Luchtbal over anderhalve kilometer alle bomen en struiken gekapt. Dat heb je wellicht al opgemerkt als je richting Nederland rijdt. Ondanks de twee meter hoge zichtschermen die er zijn geplaatst om de wijk Lambrechtshoeken enigszins af te schermen van de werf en het voorbijrazende verkeer.

Intussen zijn er werfwegen aangelegd, zijn kabels en leidingen verplaatst en is men nu ook bezig met het verleggen van de Schijnkoker. Deze immense koker, waar vroeger de Schijn door stroomde, zorgt ervoor dat de overstromingsgevoelige wijken rondom niet onder water lopen.

Geluidsmuur

Omwonenden ondervinden door de werken veel hinder, vooral lawaai. De voorbije weken zijn er bijvoorbeeld damwanden in de grond getrild. “Die damwanden zijn nodig omdat we de Schijnkoker en de waterleiding onder de Groenendaallaan en onder de Ring doorpersen”, zegt Roos Mariën van Lantis. “Op die manier kunnen we de kabels en leidingen aanleggen zonder het verkeer op deze drukke punten te hinderen. De Schijnkoker, die zevenhonderd kokerelementen – 25 ton per stuk – telt, wordt later in een open sleuf naast de Ring gelegd. Deze werken duren nog tot eind 2023.”

Lantis probeert de overlast voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken. “We zitten geregeld met hen aan tafel om te zien wat beter kan”, zegt Mariën. “De grootste hinder is het lawaai, daarom plaatsen we vanaf 24 mei tussen de werf en de wijk een geluidsmuur van vier meter hoog. De aannemer werkt van zuid naar noord zodat de Bergen op Zoomlaan die het dichtst bij de Ring ligt als eerste wordt afgeschermd.”

Kruispunt Sportpaleis

Maandag 9 mei start een volgende fase van de Oosterweelwerken op Rechteroever. De chaotische verkeersknoop aan het Sportpaleis wordt heraangelegd. Er komt een nieuw aansluitingscomplex met op- en afritten in alle richtingen. De Ring wordt er onder de Schijnpoortweg gelegd, waardoor er aan het Sportpaleis een stukje kap kan worden gelegd.

Maar voor het zover is, moet er nog wat werk worden verzet. “We starten met voorbereidende werken”, zegt Roos Mariën. “Zo leggen we eerst een dubbelrichtingfietspad aan rond de werkzone en ter hoogte van het Sportpaleis zorgen we voor een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers. Ook het kruispunt aan het Sportpaleis wordt aangepast zodat het verkeer vlot richting de Theunisbrug kan rijden.”

Van mei tot juli zal op de Schijnpoortweg ter hoogte van het Sportpaleis telkens maar een rijstrook open zijn. “Er zal dus behoorlijk wat hinder zijn”, zegt Roos Marien. “Vanaf augustus verwachten we sterke hinder op het kruispunt Bisschoppenhoflaan en Schijnpoortweg, een van de drukste van Antwerpen. Het aantal rijstroken wordt er van drie naar twee gebracht. In het najaar wordt de werkzone nog verder uitgebreid en zal er nog veel meer hinder zijn. We verleggen dan alle kabels en leidingen naar een koker die onder alle toegangswegen doorloopt. Ook dan zal het aantal rijstroken beperkt worden en op sommige weekends zal de op- en afrit aan het Sportpaleis worden afgesloten.”

Intussen is de vergunningsaanvraag voor de aanleg van de bypass in voorbereiding. “De vergunningsaanvraag voor de bypass is opgesplitst in bypass noord en bypass oost. De vergunning van bypass noord – van het Sportpaleis tot aan de Masurebrug – wordt deze zomer aangevraagd, zodat we in 2023 met de werken kunnen starten. De vergunning voor het andere deel wordt in het najaar aangevraagd om ook in de omgeving van het op- en afrittencomplex Schijnpoort in 2023 te kunnen beginnen.”

Zo zal de omgeving van het Sportpaleis er in de toekomst uit zien. Zonder viaduct en met een verdiepte, een deels overkapte Ring. Maandag starten de voorbereidende werken die behoorlijk wat hinder zullen veroorzaken. ©  RR

Langs de Antwerpse Ring ter hoogte van Luchtbal wordt sinds oktober het terrein bouwklaar en obstakelvrij gemaakt voor de aanleg van de bypass, de tijdelijke Ring, en later de nieuwe Ring. Daarbij hoort ook het verleggen van de Schijnkoker, een immense koker die ervoor zorgt dat de omliggende wijken bij hevige regenval niet overstromen. ©  Patrick De Roo

MEER OVER Meest gelezen

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio