Wie voor familielid zorgt, krijgt binnenkort vijf dagen betaald verlof: werkgevers niet blij met nieuw wetsvoorstel

Werknemers die voor een kind of een andere persoon in de familie zorgen, krijgen daarvoor van hun werkgever binnenkort vijf dagen betaald verlof per jaar. Het wetsontwerp van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) moet nog voor de zomer door het parlement worden geloodst en wordt dan meteen van kracht. De werkgevers zijn not amused.

Farid El Mabrouk

Werk en privé beter op elkaar afstemmen. Dat is de filosofie achter de nieuwe maatregelen die Dermagne uitwerkte. Want het is voor velen herkenbaar: elke dag hard werken en na de uren ook nog eens zorgen voor een zieke moeder of vader of een ander familielid. En daarnaast ook nog aan de slag gaan voor het eigen gezin.

Ook anno 2022 zijn het meestal vrouwen die zich elke dag in bochten wringen om het allemaal gebolwerkt te krijgen. Soms gaan ze net daarom minder werken, soms kunnen ze daardoor minder carrière maken. “Om daar een einde aan te maken, willen we de activiteiten beter op elkaar afstemmen”, zegt minister Dermagne.

En dus voert de regering onder meer een nieuwe vorm van zorgverlof in. Voor mantelzorg en palliatieve zorg bestaat er al een verlofsysteem, maar straks krijgen alle werknemers die zorgen voor iemand uit het gezin of de familie vijf dagen per jaar. Bijvoorbeeld om een kind te bezoeken dat in het ziekenhuis ligt, om iemand bij te staan bij een medische behandeling of om een familielid dat naar het woonzorgcentrum moet te begeleiden. Het moet vooraf worden gemeld aan het bedrijf, maar weigeren kan de werkgever niet.

Officieel wordt over de regeling sector per sector nog sociaal overleg gepleegd, maar volgens Dermagne is het wel de bedoeling dat de werkgever betaalt. En dat valt niet in goede aarde. “We hebben er begrip voor dat er rekening wordt gehouden met familiaal verlof, maar het kan toch niet dat de werkgever moet betalen. Werknemers moeten in die omstandigheden onbetaald verlof nemen. Dat lijkt de logica zelve,” zegt de gedelegeerd bestuurder van Voka, Hans Maertens.

Flexibele werkuren

Naast de vijf dagen kunnen dezelfde mensen bij hun baas ook flexibele werkuren aanvragen. Zo kan het wekelijkse uurrooster worden aangepast. Of iemand die halftijds werkt, kan vragen de job op 2,5 dagen te doen. Hier kunnen werkgevers wel een veto stellen, maar dat moet dan wel gemotiveerd gebeuren.

De maatregelen zijn een omzetting van een Europese richtlijn van 2019, maar Dermagne gaat op sommige vlakken verder dan wat Europa vraagt. De PS’er zorgt zo voor een betere bescherming van werknemers met onzekere contracten die (dreigen) ontslagen (te) worden omdat ze voor iemand zorgen of zwanger zijn. Werkgevers die geen – of te weinig – geboorteverlof toekennen aan mannelijke werknemers kunnen voortaan ook gesanctioneerd worden.

De Gezinsbond reageert verheugd op de plannen van de regering. “Allemaal zaken die tegemoetkomen aan concrete vragen van mensen die hun gezin combineren met een job”, valt bij de organisatie te horen. Dat er geen hogere vergoeding komt voor het ouderschapsverlof is dan weer wel teleurstellend voor de Gezinsbond. “Europa vroeg een passende vergoeding, zodat iedereen er gebruik van kon maken. Maar dat is nu niet het geval. We blijven vragen om een vergoeding die minstens het minimumloon omvat.”

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio