De nieuwe ontsluitingsweg die het doorgaande (vracht)verkeer uit onder meer hartje Sint-Dimpna moet halen, zou dan toch in het noorden van Geel komen. 

De nieuwe ontsluitingsweg die het doorgaande (vracht)verkeer uit onder meer hartje Sint-Dimpna moet halen, zou dan toch in het noorden van Geel komen. © Hans Otten

Nieuwe verbindingsweg komt toch (weer) in noorden van Geel

Geel, Retie, Dessel -

Na vier jaar onderzoek is de conclusie dat het plan voor de regionale ontsluitingsweg dat tien jaar geleden al op tafel lag, toch de beste optie is. De Geelse hoop om de ringlaan helemaal door te trekken, gaat niet door.

Hans Otten

Onder leiding van de provincie Antwerpen vatten specialisten in 2018 een onderzoek aan om de beste locatie voor een nieuwe regionale ontsluitingsweg in Geel te bepalen. Die moet het vele doorgaande (vracht)verkeer in de richting van de bedrijvenzones in Retie en Dessel uit de dorpsharten van die gemeentes en van Geel-Sint-Dimpna halen. Van negen mogelijke route-opties bleven er na verder onderzoek vijf over: drie noordelijke varianten (G1, G2 en G5), een oostelijke (G3) en het volledig doortrekken van de ring (G9).

Die zijn nu door onafhankelijke experten onderzocht op hun impact op onder meer mobiliteit, omgeving, klimaat en gezondheid. Op basis van hun ontwerp-plan-MilieuEffectenRapport (MER) besluit de provincie om voort te gaan met slechts twee tracés: de twee noordelijke varianten G1 en G2. Die verbinden de Dr. Van De Perrestraat (N19) met de Retieseweg (N118) in de omgeving van Fittelaarsdijk-Binnenblok.

Van de vijf geselecteerde uitsluitingsopties houdt de provincie Antwerpen er nu nog twee over: G1 en G2.

Van de vijf geselecteerde uitsluitingsopties houdt de provincie Antwerpen er nu nog twee over: G1 en G2. © GVA

Geen ronde ring

“Uit de studies is gebleken dat het noordelijke tracé tussen Dr. Van de Perrestraat en Retieseweg de routes met de minste effecten op de omgeving zijn”, zegt de Geelse mobiliteitsschepen Marlon Pareijn (CD&V). “De provincie wil nu de twee varianten G1 en G2 verder onderzoeken, omdat ze voor 80% gelijklopen. Alleen de manier waarop ze op de Retieseweg aantakken verschilt. Bij G1 gebeurt dat in de buurt van Pand, bij G2 buigt het tracé op een bepaald moment licht af en takt ht aan Katersberg op de Retieseweg aan. Als stadsbestuur waren wij zelf een voorstander van het doortrekken van de ringlaan (G9), maar dat is door de provinciale commissie niet aanvaard. Ook de lokale besturen van Retie en Dessel geven de voorkeur aan G1 of G2.”

Loopt door dit landschap van Geel binnen enkele jaren een nieuwe verbindingsweg tussen de Dr. Van De Perrestraat en de Retieseweg, rechts in beeld?

Loopt door dit landschap van Geel binnen enkele jaren een nieuwe verbindingsweg tussen de Dr. Van De Perrestraat en de Retieseweg, rechts in beeld? © Provincie Antwerpen

Burenprotest

Volgens de provincie Antwerpen vallen de andere opties af omdat er te veel woningen voor moeten wijken of omdat er een ongewenste nieuwe aansluiting op de ringlaan nodig is. Wat niet wil zeggen dat het noordelijke tracé een makkelijke opgave wordt. “Voor het aansluiten van de noordelijke alternatieven G1 en G2 op de aantakking van de Westelijke Ringlaan op Dokter Van De Perrestraat is de ligging van het erfgoedpand Villa Zonneschijn een knelpunt”, klinkt het bij de provincie. “Sloop of ernstige verstoring is hier onvermijdelijk. Ook de Dr. Van de Perrestraat moet worden gekruist waarbij er een reële impact op enkele woningen te verwachten valt.”

Bovendien kwam een eerder uitvoerig onderzoek tien jaar geleden al op hetzelfde noordelijke tracé als de meest geschikte optie uit. Maar de toenmalige plannen om de weg via Fittelaarsdijk te laten lopen zijn na een burenklacht vernietigd. De grote vraag is of de maatregelen in het ontwerp-plan-MER om de impact op de buurt te beperken nu wel gaan volstaan.

Erfgoedpand Villa Zonneschijn in de Dr. Van De Perrestraat, vlak bij de aantakking van de Westelijke Ringlaan op deze N19, ligt pal in het zoekgebied voor de nieuwe ontsluiting.

Erfgoedpand Villa Zonneschijn in de Dr. Van De Perrestraat, vlak bij de aantakking van de Westelijke Ringlaan op deze N19, ligt pal in het zoekgebied voor de nieuwe ontsluiting. © RR

Vraagstukken

“Een volgende stap is om de noordelijke zoekzone gedetailleerd uit te werken tot op perceelsniveau in de zone tussen Fittelaarsdijk-Binnenblok en Katersberg. We houden daarbij rekening met de ruimtelijke kenmerken van het gebied en de milderende maatregelen. Er liggen nog vraagstukken op tafel over hoe we de impact op de landbouwactiviteiten beperken en hoe we de aanwezige biologisch waardevolle elementen vrijwaren.”

Er is nog veel werk aan de winkel, want de volgende fase is nog maar het ontwerp-PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan), dat nog zeker een jaar op zich laat wachten.

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio