Het project Residentie De Hageskes in Pulle. ©  kma

Vlaams Belang weigert te stemmen bij vaststelling bouwcode

Zandhoven -

De Zandhovense gemeenteraad keurde de voorlopige vaststelling van de bouwcode goed. Zonder Vlaams Belang evenwel, want de twee raadsleden weigerden te stemmen. De partij wilde het agendapunt laten uitstellen omdat er te veel taalfouten in het document stonden en de burgemeester en bevoegde schepen afwezig waren. N-VA volgde hen hierin, maar met steun van Ward Belmans (Groen) werd het toch goedgekeurd.

Kristin Matthyssen

Terwijl veel andere gemeenten al een bouwcode hebben of een bouwpauze inlasten, duurde het wat langer vooraleer er in Zandhoven een aanzet kwam. Studiebureau Buur heeft nu een lijvig document van 90 bladzijden klaar.

Een bouwproject in de Lindenlaan in Pulderbos. N-VA gaf hier een opmerking over dat de stoep wel erg smal wordt en de bewoners bijna vanuit de deur op straat gaan stappen.  ©  kma

De bouwcode behandelt onder meer minimale oppervlakte van woonentiteiten, (fiets)parkeerplaatsen, maximale bijgebouwen, verhardingen, dichtheid van verkavelingen en groennormen. In andere gemeenten luidt vaak de klacht dat een bouwcode juridisch weinig waarde heeft omdat een aanvrager altijd in beroep kan bij de bestendige deputatie. Maar Zandhoven maakt zich sterk dat ook provincie en gewest de gemeentelijke bouwcode, die een verordening is, zal gebruiken als leidraad.

Over verhardingen staat er bijvoorbeeld in dat maximaal 50% van de voortuin verhard mag worden en slechts een derde van de achtertuin, maar dat er afwijkingen mogelijk zijn. De erfgoedwaarde van landschapsbepalende gebouwen, ook van niet-beschermde gebouwen, zal worden afgetoetst om te zien of een sloop gerechtvaardigd is.

De Hageskes in Pulle. ©  kma

Appartementen

Op het vlak van appartementen stelt de bouwcode dat meergezinswoningen thuishoren in de meer kerngerichte delen van Zandhoven. Er moeten zich al minstens twee appartementen binnen een straal van 50 meter bevinden. Inplanting en vormgeving moeten conform de bouwcode zijn. Een nieuw appartement moet gebouwd worden binnen een afstand van maximaal 250 meter tot een bushalte of binnen een afstand van maximaal 500 meter tot een school.

N-VA en Vlaams Belang wilden dat het punt verdaagd werd omdat de bevoegde schepen Steven Van Staeyen (CD&V) en burgemeester Luc Van Hove (CD&V) door omstandigheden belet waren. Ze wilden ook eerst de taal- en dt-fouten uit het document. De twee Vlaams Belang-raadsleden Paul Stulens en Johan Vanslambrouck weigerden zelfs te stemmen. Raadslid Ward Belmans (Groen) was dan weer blij dat het ontwerp eindelijk klaar is en vond langer uitstel niet nodig. Belmans betreurt dat er een verbod op het bouwen van studio’s werd opgenomen. “Is dat om mensen uit de sluiten die het niet te breed hebben? Als Zandhoven nu vijf keer meer sociale woningen had dan vandaag, kon ik dit begrijpen.”

Dat de gemeente altijd afwijkingen op de bouwcode kan toestaan, vond de oppositie zorgwekkend. “Maar afwijkingen toestaan is geen vrijbrief, want elke afwijking zal gemotiveerd moeten worden”, riposteerde plaatsvervangend burgemeester Joris Geens (CD&V).

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners