De toekomstige Padelhoeve, met rechts de kapschuur waar nu ook een aanvraag voor een restaurant is. 

De toekomstige Padelhoeve, met rechts de kapschuur waar nu ook een aanvraag voor een restaurant is. ©  kma

Nieuwe aanvraag drie padelvelden, maar inplanting helemaal aan andere kant

Zandhoven -

Zoals terreineigenaar Luc Rijmenants begin dit jaar al had aangekondigd na de weigering door het provinciebestuur, is er een nieuwe vergunningsaanvraag voor drie padelterreinen tussen de Populierenhoeve en de Liersebaan. Om de impact op de omgeving te beperken is de inplanting wel helemaal aan de andere kant tegen de Liersebaan, zo ver mogelijk weg van de Bogaereweg. Er is ook meteen een aanvraag voor een restaurant in het schuurgebouw.

Eigenaar Luc Rijmenants wil er samen met een buurvrouw al langer een Padelhoeve realiseren in de vroegere hoeve Van Cauwenbergh. Bij een eerste aanvraag vorig jaar liepen er elf bezwaren binnen, en nog een laattijdig bezwaar waar geen rekening mee kon worden gehouden. Voornaamste klachten waren angst voor geluids- en lichtoverlast.

De gemeente verleende een vergunning, op voorwaarde dat er uiterlijk zes maanden na de ingebruikname een geluidsscherm van vijf meter hoog aan de kant van de Bogaereweg zou komen. Een buurman en zijn zoon gingen in beroep tegen die vergunning bij de provincie. Ze kregen gelijk. Volgens de bestendige deputatie zorgden de padelterreinen voor een uitbreiding van de verharding in de tuin, is de Bogaereweg onvoldoende uitgerust en ontbrak een totaalvisie. Zo was de relatie tussen de hoeve en de padelvelden te onduidelijk.

De inplanting van de padelvelden komen nu helemaal aan de andere kant, rechts van deze hoeve, bijna tegen de Liersebaan, en niet meer waar vroeger de oude tennisvelden lagen. 

De inplanting van de padelvelden komen nu helemaal aan de andere kant, rechts van deze hoeve, bijna tegen de Liersebaan, en niet meer waar vroeger de oude tennisvelden lagen. ©  kma

De aanvragers konden naar de Raad voor Vergunningsbetwisting stappen of een gewijzigde aanvraag doen. Luc Rijmenants liet in januari al verstaan voor dat laatste te kiezen. Die gewijzigde aanvraag is nu een feit.

Tot 28 mei loopt het openbaar onderzoek voor drie padelvelden, de aanleg van een parking in waterdoorlatend materiaal en de functiewijziging van de kapschuur naar een restaurant. Er wordt ook een regularisatie gevraagd voor het vellen van bomen en enkele constructies van de pop-upzomerbar zoals tent en wc-container.

Kooiconstructies

De belangrijkste wijziging is de inplanting. De drie aangevraagde padelterreinen komen - met het gezicht naar de Padelhoeve vanuit de Populierenhoeve - aan de rechterzijde te liggen, in woongebied, tegen de Liersebaan. De nieuwe padelvelden worden uitgevoerd in waterdoorlatende asfalt. Rond de padelterreinen komen kooiconstructies en verlichtingsarmaturen op een hoogte van 6 meter. De dichtstbijzijnde woning ligt op ruim vijftig meter aan de overzijde van de Liersebaan.

Er wordt een parking aangevraagd voor 68 auto’s en 20 fietsen. De bestaande schuur zou aan de binnenzijde worden heringericht tot een restaurant.

De Padelhoeve wordt geen privé-sportclub maar de padelvelden zullen publiek af te huren zijn op alle dagen, tussen 8u en 23u. Ook het restaurant in de schuur zou publiek toegankelijk worden voor iedereen tussen 11u en 23u, met een vaste sluitingsdag op maandag.

In een volgende fase zal een herbestemming voor de hoeve naar horeca worden aangevraagd. Momenteel zijn hier nog geen concrete plannen voor. “Ik had gezegd dat we een gewijzigde aanvraag zouden doen”, zegt Luc Rijmenants. “Door de inplanting helemaal aan de andere zijde zijn er geen directe buren meer.”

kma

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio