Onder meer de taxzegels op tabaksproducten werden gecontroleerd (themabeeld). 

Onder meer de taxzegels op tabaksproducten werden gecontroleerd (themabeeld). ©  rr

Zwartwerk en ontbrekende prijzen vastgesteld bij grote controle dagbladhandels, horeca en nachtwinkels

Zandhoven, Ranst -

In de politiezones ZARA ( Zandhoven, Ranst) en Neteland (oa Herentals, Grobbendonk, Vorselaar en Olen) vonden op donderdag 28 april controles plaats in een dertigtal dagbladhandels, dag- en nachtwikels en horecazaken.

Kristin Matthyssen

De controles gebeurden door een multidisciplinair team van politie- en inspectiediensten. De controle kwam er op vraag van de lokale politie in het kader van de bestuurlijke aanpak van specifieke criminaliteitsfenomenen.

De lokale overheden van de regio Neteland en de gemeente Ranst organiseerden deze actie omdat er een vermoeden was van wanpraktijken in de bedrijfsvoering van een aantal handelszaken op hun grondgebied. Het belangrijkste doel van de actie was nagaan of de betrokken handelszaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen.

De controle werd simultaan uitgevoerd in beide politiezones en ondersteund door het ARIEC (arrondissementeel informatie- en expertisecentrum) van de federale politie Antwerpen in overleg met de federale gerechtelijke politie, het parket en het arbeidsauditoraat. Daarnaast namen nog heel wat partners deel aan deze actie: de dienst Vreemdelingenzaken, de douane, de FOD Volksgezondheid, de Kansspelcommissie en verschillende sociale en economische inspectiediensten zoals RVA, RSZ, RIZIV, TSW, RSVZ en de FOD Economie zelf.

Op grondgebied van de politiezone ZARA werden zes zaken, gaande van dagbladhandels tot horecazaken, aan een controle onderworpen. In totaal werden vijf pv’s en pv’s van waarschuwing opgesteld, onder meer voor zwartwerk en ontbrekende prijsaanduidingen. Eén zaakvoerder deed vrijwillig afstand van 109 producten die te koop aangeboden werden zonder conforme gezondheidswaarschuwingen. Enkele tabaksproducten zonder taxzegel werden in beslag genomen. Verschillende andere vaststellingen vragen verder onderzoek.

Dat dergelijke acties zinvol zijn, bewijzen vier van de gecontroleerde zaakvoerders. Voor hen was dit een onaangekondigde hercontrole na eerdere inbreuken. Zij waren nu wel volledig in orde.

In politiezone Neteland werden 25 zaken gecontroleerd. Daar nam de politiezone onder meer blunt wraps, illegale Indische viagra, shisha tabak en heel wat producten zonder accijnzen in beslag.

De gemeentebesturen van de regio Neteland en Zandhoven en Ranst willen voorkomen dat lokale handelszaken worden gebruikt voor criminele inmenging en dat ze overlast veroorzaken in de buurt. Daarom keurden ze ook een lokaal politiereglement goed met regels voor handelszaken.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio