In 2028 zal de dorpskern van Veerle heringericht worden. 

In 2028 zal de dorpskern van Veerle heringericht worden. © Gemeente Laakdal

Buurtbewoners uiten bezorgdheid over heraanleg dorpskern Veerle-Laakdal

Laakdal -

Als alles volgens plan verloopt, start het Agentschap Wegen en Verkeer in 2028 met de herinrichting van de dorpskern van Veerle. Inwoners van het Laakdalse deeldorp konden de plannen inkijken en vragen stellen of opmerkingen geven. Ze vrezen vooral dat er niet voldoende parkeerplaatsen zijn in het vernieuwde centrum.

Annelies Frederickx

De dorpskern van Veerle krijgt in 2028 een make-over. Het centrum van het Laakdalse deeldorp ligt op de kruising van twee drukke verbindingswegen, namelijk de N127 (Oude Geelsebaan/Veerledorp/Diestse Baan) en de N141 (Vorstse Baan), en krijgt daardoor veel verkeer te verwerken. Bovendien liggen deze wegen in de buurt van drie basisscholen, waardoor ze veel gebruikt worden door fietsers en voetgangers. De weginfrastructuur in Veerle is niet aangepast aan de combinatie van al dat verkeer en dus plant het Agentschap Wegen en Verkeer een grondige herinrichting van de dorpskern.

Op infopanelen staat elke fase van de werken uitgelegd en uitgebeeld. 

Op infopanelen staat elke fase van de werken uitgelegd en uitgebeeld. © AF

Langs de gewestwegen komen nieuwe brede fiets- en voetpaden. In de bebouwde kom, zone 50, zullen deze voet- en fietspaden verhoogd zijn en met een smalle tussenstrook gescheiden worden van de rijweg. Buiten de bebouwde kom, waar de snelheidsbeperking 70 kilometer per uur is, komen de vrijliggende fietspaden achter grachten die een natuurlijke buffer zullen vormen. De kruispunten worden veilig gemaakt door de aanleg van een middengeleider of een inritconstructie. In de schoolomgevingen krijgt het wegdek een opvallende gele kleur en er zullen ten slotte geen haakse parkeerplaatsen meer zijn. In het centrum opteert het Agentschap Wegen en Verkeer voor ruime parkeerclusters.

Schoolomgeving De Wijngaard (1) krijgt een geel wegdek en een brede voetgangersoversteek en op het kruispunt (2) komt een middengeleider.

Schoolomgeving De Wijngaard (1) krijgt een geel wegdek en een brede voetgangersoversteek en op het kruispunt (2) komt een middengeleider. © AF

Vooral het toekomstig aantal parkeerplaatsen baart de buurtbewoners zorgen. Dat bleek woensdagavond tijdens de infomarkt, waarop de gemeente Laakdal en het Agentschap Wegen en Verkeer de plannen voorstelden. Een honderdtal inwoners van Veerle ging op de uitnodiging in om al eens een kijkje te nemen in de toekomst. “Wij zijn nog maar net verhuisd naar Veerle en dus is het voor ons nog wat zoeken op de plannen”, vertelt Conny Geeraerts. “We wonen in de buurt waar de fietspaden heraangelegd zullen worden. Dat zal wel nog lang duren, want de start van de werken is voorzien in 2028. Toch willen we nu al weten waar we aan toe zijn. We gaan namelijk onze voortuin aanleggen. Als ik het goed begrepen heb, wordt er nog slechts één inrit of parkeerplaats voorzien per perceel. Dat lijkt mij irrealistisch, want tegenwoordig beschikken de meeste gezinnen over twee wagens. Die bezorgdheid ga ik zeker doorgeven.”

Een honderdtal buurtbewoners kwam de plannen in detail bekijken. 

Een honderdtal buurtbewoners kwam de plannen in detail bekijken. © AF

Ook Marleen Van Goethem, die op de Vorstse Baan woont, had bedenkingen na het zien van de plannen. “De heraanleg van de dorpskern is dringend nodig, maar ik maak mij zorgen over de manier waarop dat zal gebeuren. Als ik de plannen bekijk, vrees ik dat men dicht tegen de huizen en appartementen zal komen. Ik stel mij ook de vraag of er nog wel voldoende parking zal zijn. Voor bewoners van appartementen is er op de site een eigen parkeerplaats voorzien, maar waar moeten bezoekers hun wagen laten? De parkeerplaatsen voor de handelszaken verdwijnen ook nagenoeg allemaal en dat lijkt mij niet opportuun.”

www.laakdal.be

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio