De bewuste locatie in de Pelikaanstraat. ©  Joris Herregods

Gemeenteraad keurt omstreden RUP Pelikaanstraat goed: “Projectontwikkelaar vraagt wat hij wil en het RUP wordt op zijn maat aangepast”

Antwerpen -

De Antwerpse gemeenteraad keurde maandagavond het ruimtelijk uitvoeringsplan Pelikaanstraat goed. Het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) is omstreden omdat de projectontwikkelaar mee heeft betaald voor de opmaak ervan. “We zijn daar trots op”, verdedigde schepen van Stadsontwikkeling, Annick De Ridder (N-VA) het RUP. “Het is de perfecte manier van werken om dingen in de stad in beweging te brengen.”

Jan Stassijns

Met het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan wil de stad Antwerpen een stadskanker nieuwe leven in blazen. Het gaat om een stuk braakliggende grond en om verouderde gebouwen in de Pelikaanstraat, vlak bij het Centraal Station. Het plan maakt een toren van honderd meter hoog mogelijk en voorziet in 1.629 parkeerplaatsen.

Op de Antwerpse gemeenteraad van maandagavond werd het plan ter goedkeuring voorgelegd. Oppositiepartijen Groen, PVDA en CD&V verzetten zich ertegen. Het voornaamste struikelblok is de manier waarop het project tot stand is gekomen. Zo betaalde projectontwikkelaar Cordeel mee voor het RUP. “Het is alsof je een leerling zijn eigen examen laat opstellen en het ook nog zelf laat verbeteren”, zegt PVDA-fractieleider Peter Mertens. “Een schande.“

Ook gemeenteraadslid Ilse van Dienderen (Groen) trok fel van leer. “De projectontwikkelaar vraagt wat hij wil en het RUP wordt op zijn maat aangepast”, zegt ze. “Ondanks de 211 bezwaarschriften en het negatief advies van de Antwerpse districtsraad. Dit is een slecht plan voor de buurt en voor de stad. Wie verzint het om op die plek een giga ondergrondse parking te realiseren met de in- en uitrit in smalle woonstraten? Er is nood aan meer groen en hier wordt een versteend landschap gecreëerd. Dit is niet hoe je de stad wapent tegen de klimaatverandering. Dit is roekeloos bestuur.”

De open ruimte krijgt een nieuwe bestemming. ©  Joris Herregods

Volgens Sam Voeten (CD&V) wordt de draagkracht van de buurt overschreden. “De bouwhoogte zorgt voor streetcanyons. We weten dat de luchtkwaliteit er slecht is en die gaan we nu nog eens verslechteren. De vele parkeerplaatsen en kantoren gaan voor meer verkeer zorgen met verzadiging tot gevolg.”

Schepen van Stadsontwikkeling, Annick De Ridder (N-VA) verdedigt zich. “We maken hier een levendige plek van”, zegt ze. “We werken niet zomaar in de hoogte. Het blijft een luchtig project door met gelaagdheid te werken. We zien toe op de verkeersimpact. We hebben aandacht voor duurzaam samenwonen en werken, met heel wat groen. Zo spelen we in op de noden van vandaag, morgen en overmorgen. De samenwerking met de projectontwikkelaars, daar zijn we trots op. Het is de perfecte manier van werken om dingen in de stad in beweging te brengen.”

Het RUP werd goedgekeurd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Gemeenteraad