De politici van vier Kempense gemeentes willen automobilisten aanmoedigen meer gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen. 

De politici van vier Kempense gemeentes willen automobilisten aanmoedigen meer gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen. © Wouter Adriaensen

Stadsregio wil tegen 2034 dubbel zoveel verplaatsingen met fiets en openbaar vervoer

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar -

De gemeenteraden van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar buigen zich over een aangepast mobiliteitsplan voor de stadsregio. Het doel is ingrepen en campagnes te doen om onze verplaatsingen te verduurzamen.

Wouter Adriaensen

“We rijden ons vandaag collectief vast in files, met als gevolg veel stress en ongevallen”, zegt schepen voor Mobiliteit Ruben Segers (Groen) uit Oud-Turnhout, dat het plan al goedkeurde. “Ook de kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk. Naast de vele bezoekers die onze stadsregio aantrekt, verplaatsen de bijna 90.000 inwoners zich continu binnen dit gebied.”

Mobiliteit vraagt een aanpak die gemeentegrenzen overschrijdt, vindt Turnhouts schepen Marc Boogers (Groen). “Elke inwoner en bezoeker moet zich veilig en zorgeloos kunnen verplaatsen in Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. We gaan dus samen voor een verdubbeling van het aantal fietsers en openbaar vervoergebruikers. Dat wordt allemaal uitgewerkt in ons gezamenlijk mobiliteitsplan.”

Zwaar verkeer omleiden

De gemeentebesturen geven zich tot 2035 om de modal shift, de verandering in vervoerswijzen, te realiseren. “Maar we gaan nu al aan de slag en de komende drie jaar al heel wat acties realiseren”, duidt schepen Isabelle Druyts (CDE-Vlim.be) uit Beerse. “Het plan is gemaakt door een team van mobiliteitsexperts van de vier gemeenten en gebaseerd op participatiemomenten en bevragingen bij inwoners.” Begin dit jaar namen meer dan tweehonderd mensen deel aan vier workshops rond het mobiliteitsplan.

Zodra het aangepaste plan goedgekeurd is, kunnen de vier gemeentes ingrepen doen en campagnes voeren om inwoners en bezoekers aan te moedigen de auto te laten staan en te kiezen voor de fiets en het openbaar vervoer. “We willen woonbuurten rustiger en verkeersveiliger maken”, legt Vosselaars burgemeester en voorzitter van de beleidsgroep mobiliteit Gilles Bultinck (CD&V) uit. “Het doorgaand zwaar verkeer gaan we omleiden zodat het niet meer door dorpskernen of langs scholen moet. We gaan meer kruispunten conflictvrij maken. De fietsverbindingen in en tussen de gemeenten krijgen extra aandacht zodat ze veilige en vlotte routes worden. We creëren meer fietsparkings en tot slot zetten we in op meer kwalitatief openbaar vervoer.”

www.stadsregioturnhout.be/mobiliteitsplan

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio