© Marc Peeters

Burgemeester Kris Van Dijck krijgt volle laag van vijftigtal protesterende brandweerlieden

Een vijftigtal brandweerlieden heeft zaterdagochtend actiegevoerd voor de aanvang van de zoneraad van de brandweerzone Kempen. De actievoerders keerden de burgemeesters die zetelen in de zoneraad ostentatief de rug toe. Toen Kris Van Dijck (N-VA), de burgemeester van Dessel, de actievoerders wilde ontlopen, werd de sfeer even grimmig. Een nieuw personeelsbehoeftenplan roept bij de brandweerlieden heel wat vragen op.

Marc Peeters

De actievoerders hadden in twee rijen postgevat voor de ingang van het veiligheidscentrum in Geel. Telkens er burgemeesters passeerden, draaiden de brandweermannen zich om. Op grote spandoeken voor het gebouw stond onder meer ‘zonebeleid = wanbeleid’ en ‘De brandweer brandt, wat nu burgemeesters?’. Voetzoekers knalden dat het een lieve lust was. Er stond ook een rookmachine opgesteld. Toen er iets te veel rook in het gebouw werd geblazen, kwam zonecommandant Koen Bollen vragen om daarmee op te houden. De dispatching in het gebouw kon niet meer normaal werken.

Koen Bollen komt vragen om de rook niet naar binnen te blazen.

Koen Bollen komt vragen om de rook niet naar binnen te blazen. © Marc Peeters

Onder meer de burgemeesters van Geel, Herentals, Westerlo en Meerhout trotseerden de ‘erehaag’. Kris Van Dijck had daar geen zin in en probeerde langs de ‘erehaag’ te wandelen. De actievoerders beletten dat en Van Dijck wandelde weg. Even later merkten de brandweerlieden dat Van Dijck samen met zijn collega’s uit Herenthout en Herselt langs de achterpoort werden binnen geloodst. De actievoerders konden het drietal nog net onderscheppen. Er vielen harde woorden.

Het conflict tussen de brandweerbonden en de zoneraad sleept al langer aan. “Er is onenigheid geweest over vergoedingen, maar vandaag gaat het vooral over een nieuw personeelsbehoeftenplan dat voor heel wat mensen gevolgen zal hebben. Wij worden hierover echter in het ongewisse gelaten”, zegt Freddy Bartholomeus namens het gemeenschappelijk vakbondsfront. “We voelen vooral een gebrek aan respect.”

Het ongenoegen zit diepgeworteld.

Het ongenoegen zit diepgeworteld. © Marc Peeters

De burgemeesters voelden zich van hun kant weinig respectvol behandeld door de manier waarop ze werden onthaald. Het is evenwel duidelijk dat de wonde al langer ettert. “Het financiële luik hebben we eigenlijk gehad”, meent Vera Celis, burgemeester van Geel en voorzitter van de zoneraad. “Het was zo dat er binnen de brandweer vergoedingen werden uitgekeerd die wettelijk niet in orde waren. De hogere overheid heeft ons opgedragen om daarmee te stoppen. Met de bonden is een compensatie onderhandeld en afgesproken. Sommige mensen hebben het er toch nog moeilijk mee.”

Dat het nieuwe personeelsbehoeftenplan een moeilijk dossier wordt, staat vast. Zonecommandant Koen Bollen sprak met klem tegen dat er nog helemaal niet over gecommuniceerd is. Vera Celis bevestigt dat er zeker nog overleg komt. “Er zal nog heel wat moeten gesproken worden voor we eruit zijn, maar je moet een basis hebben om te starten”, zegt ze. In het personeelsbehoeftenplan wordt onder meer de organisatie van de dienst herbekeken. Zo zouden brandweerlieden vaker worden gevraagd worden om inzetbaar te zijn.

Signaal

Met hun actie wilden de boze brandweermannen vooral een signaal gegeven. Dat signaal is zeker aangekomen. Of er ook wonden zijn geslagen, moet nog blijken. Vanuit de bonden kreeg Meerhouts burgemeester en ondervoorzitter van de zoneraad Nele Geudens openlijk het verwijt dat ze vaak afwezig blijft op overlegvergaderingen. “Omdat die vergaderingen vaak samenvallen met schepencolleges”, verdedigde die zich. “Maar als het in het belang is van de zone wil ik gerust opstappen als ondervoorzitter.” Nog een brandje dat Celis mag blussen, dus. “Ik ga samenzitten met de ondervoorzitter, misschien is de organisatie van het overleg op een ander tijdstip een oplossing. Laten we eerst dit bekijken voor we mensen gaan vervangen”, besluit Celis.

De brandweerlieden keren de burgemeesters van Herentals en Meerhout de rug toe.  

De brandweerlieden keren de burgemeesters van Herentals en Meerhout de rug toe.  © Marc Peeters

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio