De wachtrij stond geregeld tot op straat, over de gehele lange parking. 

De wachtrij stond geregeld tot op straat, over de gehele lange parking. © JAA

Nog één keer terug van weggeweest: kamperen voor de schoolpoort

Schoten -

In Antwerpen mag het al een tijd niet meer en vanaf september moeten ook elders in Vlaanderen alle secundaire scholen die mogelijk te weinig plaatsen hebben in het eerste middelbaar, gebruikmaken van een digitale aanmeldingsprocedure. “Dit jaar hadden we nog de vrijheid om in te schrijven na een persoonlijk gesprek en dus maken we daar gebruik van”, aldus Karin Wuyts, directeur van het Sint-Michielscollege in Schoten. Daar hebben sinds donderdagnamiddag ruim 150 ouders de wacht opgetrokken om zaterdagochtend om 9 uur, wanneer de inschrijvingen echt van start gaan, in poleposition te zitten.

Jan Auman

Het inschrijvingsdecreet voor de secundaire scholen werd in februari goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Maar het gaat pas in op 1 september en heeft maar gevolgen voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023/2024. “De voorbije twee jaar hebben ook wij al geopteerd voor een eigen digitale inschrijvingssysteem, maar dat had te maken met corona, waardoor er geen persoonlijk contact mogelijk was”, vertelt Karin Wuyts.

“Dit jaar hebben we bewust toch nog een laatste keer geopteerd voor onze traditionele manier van inschrijven. Wie voor het Sint-Michielscollege kiest, kiest immers voor een totaalpakket inzake kennisverwerving, maar ook normen en waarden. Dat willen we graag persoonlijk toelichten. Daarnaast vragen we de ouders om het rapport van zoon of dochter mee te brengen. Iedereen is in principe welkom, maar voor wie zwak scoort op Frans en wiskunde kan het hier uitdraaien op een ontgoocheling. We willen ouders in overleg behoeden voor een mogelijk verkeerde schoolkeuze.”

Het Sint-Michiel-directietrio Wouter De Smedt, Karin Wuyts en Johan Schelfaut

Het Sint-Michiel-directietrio Wouter De Smedt, Karin Wuyts en Johan Schelfaut © JAA

Niet elitair

Karin Wuyts, tegenwoordig bijgestaan door adjunct-directeurs Wouter De Smedt en Johan Schelfaut, weerlegt met klem dat de methode wordt aangehouden om een ‘elitair’ publiek te laten doorstromen. “Hier zitten kinderen uit de meest diverse sociale groepen. Ook jongens en meisjes met een migratieachtergrond voelen zich thuis op het Sint-Michielscollege, net als de anderen”, verzekert Karin. “Natuurlijk zien wij die kampeertoestanden ook zelf liever niet, al was het maar omdat er ieder jaar voldoende plaatsen blijken te zijn in het eerste jaar (192). We ontraden het, net als de ouderraad, maar sommigen willen van geen wijken weten. We faciliteren de ouders met koffie, tafels en het ter beschikking stellen van onze toiletten. De laatste nacht mogen ze in onze polyvalente zaal doorbrengen.”

Tim, een procesoperator uit Schoten, en zijn echtgenote willen hun dochter Lotte koste wat kost op ‘het’ college krijgen. “Ik had wel vernomen dat dit normaal geen probleem zou vormen, maar na wat geruchten over wachtrijen, ben ik donderdagnamiddag toch maar eens poolshoogte gaan nemen aan de schoolpoort. Ik was er niet alleen en heb in tegenstelling tot de andere mama’s en papa’s besloten om niet meer te wijken”, vertelt Tim.

Kim en Tim, opstellers én bewakers van dé aanmeldlijst, met de kandidaat-eerstejaars in volgorde van aankomst van hun ouders.

Kim en Tim, opstellers én bewakers van dé aanmeldlijst, met de kandidaat-eerstejaars in volgorde van aankomst van hun ouders. © JAA

Lijst met check-ups

Tim nam in samenspraak met Kim, mama van Elise uit Borsbeek, en enkele andere vroege vogels het engagement om een lijst op te stellen met alle kandidaat-eerstejaars, in de volgorde van aankomst van hun ouders. “We kwamen overeen om die lijst goed te bewaken en de namen en rangschikking alleen te behouden wanneer een ouder of andere ‘gevolmachtigde’ zich met het Kids-ID van het bewuste kind om de zoveel tijd aanmeldt”, vertelt Tim. “Sommigen wilden die check graag om de twee uur. Uiteindelijk hebben we om pragmatische redenen geopteerd voor een interval van slechts vijf uur. Zo konden ouders elkaar afwisselen en ook beroep doen op grootouders of zelfs buren. Op die manier hebben we ook de invloed van de wachtrij op het gewone schoolleven beperkt.”

Toen we vrijdagnamiddag zelf gingen kijken aan het Sint-Michielscollege, was het relatief rustig. Slechts enkele tientallen ouders zaten er als op een zomerfestival bij elkaar te keuvelen voor het secretariaat van het college. Maar tegen 17 uur, wanneer een nieuwe pre-inschrijvingscheck plaatsvond, stonden er opnieuw lange rijen, al verdwenen die ook weer snel. Al ging het er in het begin wel nu en dan rumoerig aan toe met verhitte discussies.

“Toch liever dit dan ‘Meld je aan’”, spreekt Kim uit ervaring. “Ik woon in Borsbeek en mijn dochter bracht de hele lagere school door op het Sint-Jozefinstituut in Borsbeek. Toch greep ze ernaast. Volgen wie kan. Ik heb haar trouwens ook aangemeld voor Annuntia in Wijnegem, Pulhof in Berchem en nog enkele andere scholen. Het is try en vooral veel error. Ik heb het er voor over om hier twee dagen te zitten, maar wel zeker te zijn. Sint-Michielscollege is trouwens geen tweede keuze. Heel waarschijnlijk start Elise hier.”

De polyvalente zaal, in het Sint-Michielcollege bekend als ‘de put’, wordt in gereedheid gebracht om er ouders de nacht of alleszins de vroege ochtend te laten doorbrengen. Ten laatste om 5 uur wordt iedereen verwacht.

De polyvalente zaal, in het Sint-Michielcollege bekend als ‘de put’, wordt in gereedheid gebracht om er ouders de nacht of alleszins de vroege ochtend te laten doorbrengen. Ten laatste om 5 uur wordt iedereen verwacht. © JAA

Niet sociaal

In het Annuntia-Instituut in Wijnegem kozen ze bewust voor ‘Meld je aan’ om de eerstejaars te selecteren. “Ook hier waren er vroeger steevast wachtrijen, maar eigenlijk is dat niet eerlijk. Niet alle ouders hebben de mogelijkheid om daarvoor iemand enkele dagen af te vaardigen. Mensen met een minder groot sociaal netwerk dreigen zo uit de boot te vallen”, verdedigt directeur Annemie Dierckx de aanpak.

In haar school staan er na de automatische selectie door de algoritmes van ‘Meld je aan’ nu zeventig kinderen op de wachtlijst. Maar ook hier wordt er rekening mee gehouden dat die wachtlijst zich grotendeels vanzelf zal oplossen omdat veel ouders op twee of meer paarden hebben gewed. (jaa)

 

 © JAA

 

 © JAA

 

 © JAA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio