Enkele sportschepenen, sportfunctionarissen en leden van de sportraad uit de betrokken gemeenten van ILV Sportregio Noorderkempen op de trappen van het gemeentehuis van Malle. 

Enkele sportschepenen, sportfunctionarissen en leden van de sportraad uit de betrokken gemeenten van ILV Sportregio Noorderkempen op de trappen van het gemeentehuis van Malle. ©  kristin matthyssen

Twaalf gemeenten uit Sportregio Noorderkempen laten masterplan opstellen om bovenlokale sportinfrastructuur te versterken

Malle, regio -

Heeft elke gemeente in de Noorderkempen haar eigen skatepark, BMX-parcours of korfbalterrein nodig? Of kan er niet beter kostendelend samengewerkt worden met buurgemeenten? Is het met een kampioene als Loena Hendrickx in de rangen niet jammer dat er in Turnhout en directe omgeving geen ijsbaan meer is? Om de bovenlokale sportinfrastructuur te versterken, gaan de twaalf gemeenten uit de interlokale vereniging (ILV) Sportregio Noorderkempen een masterplan bovenlokale sportinfrastructuur laten opmaken.

Kristin Matthyssen

Het project werd donderdagavond toegelicht in het gemeentehuis van Malle, in aanwezigheid van enkele schepenen van sport, sportfunctionarissen en leden van de sportraden uit de twaalf betrokken gemeenten. Het gaat om Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Vosselaar en de steden Hoogstraten en Turnhout.

Het plan beoogt een goed onderbouwde visie over de verdere maar vooral gezamenlijke uitbouw van de sportinfrastructuur in de sportregio Noorderkempen.

Sportbeoefening stopt niet aan de gemeentegrenzen. Het is de bedoeling niet alleen grotere sportinfrastructuurprojecten bovenlokaal te bekijken, maar ook kleinschalige sportprojecten beter op elkaar af te stemmen en een groot sportinfrastructuurnetwerk uit te bouwen.

Aanwezigen bij de voorstelling van de plannen. 

Aanwezigen bij de voorstelling van de plannen. ©  kma

Het regionaal masterplan moet inzicht geven in de sterktes en de zwaktes van de sportregio Noorderkempen. Het moet inhoudelijk tegemoet komen aan de wensen en noden van zowel de clubgebonden sporter alsook aan de recreatieve niet clubgebonden sporters.

Om tot een goed resultaat te komen gaat de ILV Sportregio Noorderkempen aan de slag met het bureau TriFinance. Hierdoor kan het regionaal masterplan in 2022 opgemaakt worden en vanaf 2023 kan het dan ook strategisch uitgerold worden.

Loena Hendrickx, de schaatstrots van de Noorderkempen, maar de dichtstbijzijnde ijspiste is in Herentals. Is een nieuwe ijspiste nog betaalbaar voor de Noorderkempen? 

Loena Hendrickx, de schaatstrots van de Noorderkempen, maar de dichtstbijzijnde ijspiste is in Herentals. Is een nieuwe ijspiste nog betaalbaar voor de Noorderkempen? ©  AFP

Eerst wordt naar een gedragen visie gezocht, waarbij elke partner haar autonomie behoudt, maar gezocht wordt naar mogelijke synergieën en win-wins.

De tweede stap is de inventarisatie en analyse van het bestaande aanbod. Dan is het de beurt aan het actieplan. In deze fase zullen ook externe partners betrokken worden. Zo zijn Sport Vlaanderen, maar ook de sportfederaties belangrijke partners bij de verdere realisatie van het masterplan.

 

 ©  kma

In de vierde fase wordt onderzocht of een kader kan opgemaakt worden, dat een houvast moet bieden voor realisatie van de voorgestelde plannen. Kan er bijvoorbeeld een fonds opgericht worden voor grotere bovenlokale sportprojecten? Kunnen private investeerders participeren of aangetrokken worden? Kunnen privaat/publieke projecten opgezet worden of kunnen bovenlokale projectsubsidies een uitweg bieden om grotere regionale sportinfrastructuurprojecten te realiseren?

De ILV Sportregio Noorderkempen hoopt in 2023 als het eindrapport er ligt al met concrete realisaties van start te kunnen gaan.

Gratis ondersteuning clubs

Tijdens de meeting in Malle kondigde ILV Sportregio Noorderkempen ook een samenwerking met adviesbureau Baristaz aan om sportclubs en clubbesturen professioneel te ondersteunen. Dat is nodig, want het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Terwijl sportclubbestuurders steeds meer taken krijgen, van ledenadministratie over verzekeringen tot vzw-wetgeving en privacyregels. De Sportregio Noorderkempen draagt de kosten, de clubs betalen niets voor deze begeleiding.

Twintig sportclubs uit veertien verschillende sportdisciplines uit acht gemeenten nemen alvast deel aan de eerste fase. Ze zullen nu een scan ondergaan. Op basis van de noden die voortvloeien uit de scan kunnen, in clusters van maximum vijf verenigingen, clubtrajecten op maat worden opgestart.

Zwarte Leeuw. 

Zwarte Leeuw. ©  mpics

Jaarlijks zal de Sportregio ook inspiratiesessies organiseren.

De deelnemende clubs zijn:

uit Arendonk: Koninklijke Turnkring Verbroedering turnen, BBC Okido basketbal, Rugbyclub Pitbulls rugby, ARAC atletiek

uit Beerse: Turnkring Tuimeling Vlimmeren turnen

uit Hoogstraten: AVN atletiek, KFC Meer voetbal, HCNK hockey, HTC De Vrijheid tennis, HoZT zwemmen, HRC reddend zwemmen

uit Merksplas: TTK Merksplas tafeltennis

uit Ravels: VC POWER volleybal

uit Rijkevorsel: KFC Zwarte Leeuw vzw voetbal, TC De Valk tennis & padel

uit Turnhout: TUAC atletiek, Triatlonclub Taxan[TRIA] triatlon

uit Vosselaar: Hollebeekhoeve Volley Noorderkempen volleybal, WTC De Moddervossen mountainbike, Vosselaarse tennisclub tennis

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio