25 jaar strijd en politiek getouwtrek: verbrandingsoven Isvag is al kwarteeuw heet hangijzer in Antwerpen

Antwerpen, Wilrijk -

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt niet alleen de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe oven, maar ook die voor de uitbating van de huidige Isvag-verbrandingsinstallatie. Dit is een zware slag voor afvalintercommunale aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Heel dit dossier over de afvalverbrandingsoven is gekenmerkt door procedureslagen, rechtbanken, buurtprotest en politiek getouwtrek dat nu al een kwarteeuw duurt.

Sacha Van Wiele