Over de Afleidingsdijle moet een fiets- en voetgangersbrug voor een nieuwe verbinding zorgen tussen Nekkerspoel en het Douaneplein. ©  Dirk Vertommen

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug over Dijle moet Nekkerspoel verbinden met Douaneplein

Mechelen -

De stad Mechelen wil sneller werk maken van drie deelprojecten van het grote stadsvernieuwingsproject Nekker Nova. Een daarvan is de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Afleidingsdijle die de wijk Nekkerspoel verbindt met het Douaneplein en alle recreatieve functies daar. De twee andere zijn het doortrekken van de fietsostrade over de Nekkerspoelstraat en de opwaardering van de spoorwegtunnel.

Sven Van Haezendonck

Nekker Nova bouwt voort op een masterplan uit 2018 en bestaat uit vier onderdelen: de herontwikkeling van het Nova-gebouw waar vandaag nog het Speelgoedmuseum huist, het creëren van publieke ruimte met meer groen en de aanleg van nieuwe verkeersinfrastructuur.

“Het project wil buurtbewoners een kwalitatievere woonomgeving bieden met nieuwe ademruimte en ruimte voor ontmoeting”, zegt Greet Geypen (Vld-Groen-m+), schepen van Stadsontwikkeling. Voor de realisatie van publieke investeringen kende de Vlaamse overheid eind vorig jaar al een subsidie toe van bijna 3,5 miljoen euro.

LEES OOK. Miljoenen Vlaamse steun voor stadsvernieuwing in Nekkerspoel

“Met het project zetten we ook in op betere verbindingen tussen het stadscentrum, de wijk en recreatieve functies zoals de bioscoop, de klimzaal, de schaatsbaan, het skatepark, de fuifzaal, De Nekker en het Mechels Broek”, legt Geypen uit.

Mobiliteit verbeteren

Voor de herontwikkeling van het bouwblok aan het huidige Speelgoedmuseum werkt een studiebureau momenteel een ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie uit. Die studie moet de basis vormen voor een wedstrijd om de site nadien te verkopen en opnieuw te ontwikkelen. De verhuis van het museum naar het station is op dit moment gepland in de zomer van 2023. Het is de ambitie om begin 2024 te starten met de werken in het Nova-bouwblok.

Zolang wil Mechelen niet wachten om de mobiliteit voor fietsers en voetgangers in de wijk Nekkerspoel te verbeteren. Drie deelprojecten willen ze in de loop van dit jaar nog opstarten: het wegwerken van de ontbrekende schakel van de fietsostrade Antwerpen Brussel (F1), de realisatie van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen de Lakenmakersstraat en het Douaneplein én de opwaardering van de spoorwegtunnel in het begin van de Nekkerspoelstraat.

De opwaardering van de spoorwegtunnel in het begin van de Nekkerspoelstraat staat dit jaar ook op de planning. ©  Dirk Vertommen

“Als we wachten tot de werken aan het Nova-bouwblok beginnen, kunnen we deze werken pas na 2024 opstarten. Een lange stilstand dus. Daarom lijkt het ons aangewezen om de koe bij de horens te vatten en drie deelprojecten nu al op te starten”, vertelt Vicky Vanmarcke (Vld-Groen-m+), schepen van Mobiliteit.

Voorlopige schets van de fietsostrade, ingekleurd in het rood. ©   Stad Mechelen

Op die manier kan de stad de werken ook beter spreiden. “Bovendien kunnen we sneller werk maken van enkele punten om de mobiliteit in de wijk te verbeteren”, zegt Vanmarcke. Een jaar geleden sloot de stad met de provincie Antwerpen al een samenwerkingsovereenkomst om de bestaande fietsostrade F1 te verbeteren.

LEES OOK. Stad en provincie werken samen om fietsostrade te optimaliseren

Fietssnelweg op niveau sporen

Een pijnpunt is de ontbrekende schakel in de verbinding tussen het einde van het fietsostrade aan het station en de nieuwe tangent. Er zijn plannen om aan te takken op de bestaande fietssnelweg boven de Sint-Rumoldusstraat en deze op het niveau van de treinsporen door te trekken. Via een fietsbrug over de Nekkerspoelstraat zou die fietssnelweg vervolgens dalen tot onder de sporen, en zo de verbinding maken naar de fietstunnels onder de N15.

Een ander deelproject is de bouw van een fiets- en voetgangersbrug, waarvoor de stad samenwerkt met De Vlaamse Waterweg. Die moet aan kasteeldomein De Borght komen en de wijk Nekkerspoel op een snelle en veilige manier verbinden met het Douaneplein. Ook die brug wil de stad op korte termijn aansluiten op de nieuwe fietstunnels onder de N15.

De brug over de Dijle, op de voorlopige schets ingekleurd in het rood. ©  Stad Mechelen

De opwaardering van de spoorwegtunnel in de Nekkerspoelstraat is het derde deelproject. “De sombere spoorwegtunnel heeft dringend nood aan een restyling. Met een kleurrijke lichtinstallatie willen we deze onaangename passage omvormen tot een aantrekkelijkere verbinding”, vertelt schepen Geypen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Blikvangers Mechelen