© ATV

Minister Demir beslist in augustus over asfaltcentrale Colas: “Stank camoufleren volstaat niet”

Schoten, Wijnegem -

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zal op 8 augustus beslissen of de asfaltcentrale van Colas aan het Albertkanaal mag verder werken of bijkomende maatregelen moet treffen om de hinder te beperken en de gezondheid van de omwonenden te garanderen. Op een infovergadering kondigde directeur Lieven Volders alvast een nieuwe trommel, een geurbeheersplan en tal van andere maatregelen aan.

Jan Auman

Eind vorig jaar ontving asfalt- en betoncentrale Colas een voorwaardelijke hervergunning voor de uitbating van haar infrastructuur langs het Albertkanaal op de grens van Wijnegem en Schoten. De bedrijfszetel bevindt zich op Wijnegems grondgebied, maar de installaties, waaronder de omstreden asfaltcentrale, liggen in Schoten. Die kan tot 350 ton wegverharding per uur verwerken.

Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaren ingediend met betrekking tot geurhinder, geluidsoverlast, mobiliteitsproblemen en stofhinder. Niet alleen een aantal buurtbewoners, maar ook de gemeenten Schoten en Wijnegem gingen in beroep tegen de verleende vergunning.

Bij Colas beseffen ze dat het bedrijf wat communicatie betreft tekort heeft geschoten in het verleden. In de hoop de relatie met de omwonenden te verbeteren, organiseerde de wegenbouwfirma alvast zelf een infovergadering. Lieven Volders, directeur asfalt van de hele Colas-groep, kwam met een medewerker persoonlijk toelichting geven en de goede intenties van zijn bedrijf toelichten.

Directeur Lieven Volders (r) en een medewerker kwamen de inwoners van Schoten inlichten over recente investeringen en hun goede voornemens.

Directeur Lieven Volders (r) en een medewerker kwamen de inwoners van Schoten inlichten over recente investeringen en hun goede voornemens. © JAA

Nieuwe trommel

“Recent hebben we onze silo vernieuwd en uitgerust met sluitende laadkleppen. Hierdoor kunnen dampen en bijhorende geuren veel minder ontsnappen”, aldus Volders. “Een vernevelinginstallatie zorgt ervoor dat het stof niet langer opstuift bij droog weer. Belangrijk moment wordt 1 maart 2023. Dan nemen we onze nieuwe trommel in gebruik om gerecycleerd asfalt te maken. Het is vooral die productie die nu en dan gepaard gaat met geurverspreiding, die soms hinderlijk kan zijn. Al namen de klachten vorig jaar af.”

Nog volgend jaar zal Colas een door specialisten opgesteld geurbeheersplan uitvoeren. Er komt een duidelijk contactpunt waardoor klachten van omwonenden sneller gedetecteerd en behandeld zullen worden. Twee beëdigde geurexperten – zogenaamde snuffelaars – zullen jaarlijks een paar keer intensief metingen uitvoeren. Er komt een extra stofscherm.

Brecht Verwulgen, die voor Groen in de gemeenteraad zit en zich heeft vastgebeten in het dossier, wees erop dat de stank slechts één fenomeen is. “Veel meer verontrustend is de uitstoot van benzeen, PAK’s en andere schadelijke stoffen. Jullie kondigen aan dat de geur gecamoufleerd wordt met een bepaald product. Allemaal goed en wel, maar dit verhindert niet dat wij die vuiligheid nog allemaal inademen”, aldus Verwulgen

Dat laatste kon Lieven Volders van Colas niet ontkennen, maar hij voegde er meteen aan toe dat de asfaltcentrale met die uitstoot ruimschoots onder alle opgelegde wettelijke Vlarem-normen blijft. “Moeten die normen strenger? Van ons mag het. We zijn een beursgenoteerd bedrijf en onze directie wil echt wel toonaangevend zijn in schone productie”, beweert Volders.

“Er komen nog diverse studies en investeringen aan om wat we uitstoten nog schoner te maken. Mogelijk kan de integratie van een actieve koolfilter hierin een rol in spelen. We willen dat zeker overwegen, maar die technologie nog niet op punt. Het moet wel werkbaar blijven. In Nederland zijn de normen recent zo aangescherpt dat nog maar enkele van de tientallen asfaltcentrales kunnen blijven draaien.”

“Volledig geurvrij werken is een illusie”, meent Volders. “Je zal nu en dan altijd wel onze aanwezigheid ruiken. Het komt erop aan niet langer hinderlijk te zijn en daar gaan we alles aan doen. We willen de minister en de buurt tonen dat we de bezorgdheden serieus nemen. Liever proactief oplossen dan verzeild geraken in lange juridische gevechten.”

De stomende schoorsteen van Colas.

De stomende schoorsteen van Colas.

Slaapkamer

Dirk Van Aken, die in de Ridder Walter Van Havrelaan woont en dus een heel eind verwijderd is van Colas, lijkt niet overtuigd. “Wij hebben het meeste last van een irriterende rook die onze slaapkamer binnenwaait”, toont Van Aken enkele foto’s van de asfaltcentrale met rokende schoorsteen genomen van de slaapkamer. “De prikkelende rook begint meestal rond 5u ’s morgens. Natuurlijk alleen als de wind uit het zuidwesten komt, maar dat is in ons land nu eenmaal de overheersende windrichting.”

Een andere aanwezige wees op de nabijheid van minstens twee grote scholen van de asfaltcentrale. “Zowel het Sint-Jozefinstituut als het Sint-Michielscollege, samen goed voor bijna 1.500 leerlingen, krijgen de dampen over zich heen. En dan moet je weten dat na corona de ramen in die scholen net bijna altijd open staan.”

Zelfs vanop de RWV Havrelaan is de rookpluim meestal goed zichtbaar en jammer genoeg ook ruikbaar.

Zelfs vanop de RWV Havrelaan is de rookpluim meestal goed zichtbaar en jammer genoeg ook ruikbaar. © RR

Asfalt-directeur Lieven Volders en een medewerker lichtten de geplande verbeteringen in het productieproces toe.

Asfalt-directeur Lieven Volders en een medewerker lichtten de geplande verbeteringen in het productieproces toe. © JAA

 

Aangeboden door onze partners