We gingen op zoek naar concrete cijfers over de inkomsten van notarissen en legden die voor aan, van links af, econoom Frank Verboven, fiscaal expert Michel Maus en de topman van de Federatie van het Notariaat. “Je kunt het werk van de notaris beschouwen als een dubbelcheck, maar dan wel een heel dure.”  

We gingen op zoek naar concrete cijfers over de inkomsten van notarissen en legden die voor aan, van links af, econoom Frank Verboven, fiscaal expert Michel Maus en de topman van de Federatie van het Notariaat. “Je kunt het werk van de notaris beschouwen als een dubbelcheck, maar dan wel een heel dure.”  ©  rr, Belga

DOSSIER. Welkom bij de notaris: 11.705 euro winst per maand, maar ook 90 uur per week werken

11.705 euro per maand. Dat is de winst die een normaal presterende notaris in de provincie Antwerpen in 2020 heeft gemaakt, na aftrek van belastingen en de betaling van intresten. Die winst ligt meer dan vier keer zo hoog als een normaal presterende advocaat. Daar staat wel tegenover dat notarissen tot de hardste werkers van het land behoren. “Ik werk negentig uur per week. Als je mijn loon per gewerkt uur bekijkt, is dat iets heel anders”, getuigt een notaris die tot de topverdieners behoort.

Christof Willocx

MEER OVER