OVAM voert ook een onderzoek uit naar PFAS bij Janssen Pharmaceutica in Beerse. © Collectie Janssen Pharmaceutica

Onderzoek naar PFAS breidt uit naar Janssen Pharmaceutica, Aurubis en oude brandweerkazerne

Beerse -

Onderzoekers gaan na of ook rond de oude brandweerkazerne in de IJzerstraat, bij Janssen Pharmaceutica en het bedrijf Aurubis in Beerse de schadelijke stof PFAS in de bodem of het grondwater zit. Eerder werden al verhoogde PFAS-waarden vastgesteld rond de huidige brandweerkazerne in de Bisschopslaan in Beerse.

De afvalstoffenmaatschappij OVAM inventariseerde in heel Vlaanderen extra sites waar mogelijk een risico is op verhoogde PFAS-waarden. Eerder ontdekte OVAM al PFAS in de bodem en het grondwater naast brandweerkazernes. In Beerse was dit al het geval bij de huidige brandweerkazerne in de Bisschopslaan. In de gemeente komen nog drie bijkomende sites in het vizier. Het gaat over de site van de oude brandweerkazerne in de IJzerstraat, de bedrijfsterreinen van Aurubis Beerse (het vroegere Metallo Belgium) en Janssen Pharmaceutica op de Turnhoutseweg, Die twee laatste bedrijven hebben een eigen bedrijfsbrandweer.

“Op deze locaties start OVAM binnenkort een bijkomend oriënterend onderzoek om eventuele verontreiniging in kaart te brengen en mogelijke risico’s voor de omwonenden en het milieu te kunnen inschatten”, luidt de mededeling van het lokaal bestuur in Beerse. “Wordt er geen vervuiling vastgesteld, des te beter. Dan zijn verder bodemonderzoek en het volgen van de voorzorgsmaatregelen niet nodig. Blijkt er wel vervuiling te zijn, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek en houden omwonenden zich best aan zogenaamde no-regret-maatregelen.”

OVAM raadt bewoners binnen een straal van honderd meter binnen die sites aan om uit voorzorg nu al geen zelfgeteelde groenten en fruit en eieren van eigen kippen te eten. Zij ontvangen nog een brief met meer informatie. (bvdl)

MEER OVER Blikvangers Kempen

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio