© Victoriano Moreno

1 / 2
thumbnail: 
 
thumbnail: 
 

Voorzitter Marc Wellens en schepen Tom Meeuws (Vooruit) over rol van Beweging.net: “Stad of land besturen zonder middenveld is waanzin”

Antwerpen -

“We zijn een beweging en wie met ons wil bewegen is welkom”, zegt Marc Wellens, voorzitter van Beweging.net Antwerpen. Daarmee is de exclusieve en rechtstreekse lijn met CD&V ook definitief voorbij. Voor het interview schuift ook huidige Vooruit-schepen Tom Meeuws aan in het gesprek over de relatie met het Antwerpse middenveld. Is Vooruit de nieuwe CD&V voor Beweging.net? “We zouden dat niet willen, maar de partij is welkom”, zegt Wellens.

Sacha Van Wiele

De invloed van de christelijke arbeidersbeweging ACW, nu Beweging.net, op het Antwerpse stadhuis was niet te onderschatten. Er was een rechtstreekse lijn vanuit het hoofdkwartier in de Nationalestraat naar CD&V op het Schoon Verdiep. Ondertussen is heel wat veranderd. In Antwerpen zitten de christendemocraten in de oppositie. Ook Beweging.net ging door een woelige periode met de bankencrisis die de Arco-spaarders in de kou zette. Bovendien was de middenveldorganisatie de favoriete schietschijf geworden van de grootste Vlaamse partij N-VA. In Antwerpen ontstond een kloof tussen het middenveld en het politiek bestuur. In het nieuwe boek Zoals wij het goed en noodzakelijk vinden van Beweging.net Antwerpen wordt deze evolutie geschetst.

Voorzitter Marc Wellens was lange tijd CD&V-schepen van Sociale Zaken in de stad en wierf in die functie Tom Meeuws aan, die jaren later schepen van Sociale Zaken voor Vooruit zou worden. Beiden delen het geloof in het belang van het middenveld.

Doet het u geen pijn dat Beweging.net afstand nam van uw partij CD&V?

Wellens: “Ik was zelf een groot voorstander van de ontzuiling van de beweging. Ik vind dat iedereen die de visie van Beweging.net deelt, ook welkom moet zijn. Politiek is een instrument om zaken te realiseren, want zonder de politiek kun je geen zaken realiseren. Als middenveld moet je dus anders kijken naar die politiek, met een zeker pragmatisme. Je hoeft je niet te binden aan één partij. Dat is de visie van Beweging.net.”

Voormalig schepen en partijgenoot van u Marc Van Peel schetst de impact als volgt: “De ‘Nationalestraat’ was een begrip, in Antwerpen en zelfs in heel Vlaanderen. Als ge naar daar geroepen werd of als daar iets beslist werd, dan had dat effect op de stedelijke politiek”.

Wellens: “De organisatie had zo’n grote impact omdat ze zich vereenzelvigde met macht. Als je macht hebt, heb je impact. Van Peel is in die traditie groot geworden. De kentering kwam er echter met de dioxinecrisis, toen CD&V plots in de oppositie belandde.”

Dus CD&V had geen invloed meer en Beweging.net moest op zoek naar andere partners om macht te hebben. Of was er intern het besef al aanwezig om te verruimen?

Wellens: “Beide. Binnen de beweging was er al een zekere allergie voor de tsjevenpolitiek. Bovendien zagen we dat onder meer de bediendevakbond LBC al vrij links was. De PVDA kwam aan het venster kijken bij de vakbeweging. Die spanningen zorgden er mee voor dat er afstand werd genomen van CD&V.”

Meeuws: “Het klopt dat macht impact heeft. Alleen is vandaag kracht belangrijker dan macht. De kracht van de Nationalestraat is om wat in de samenleving leeft te versterken, zaken in beweging te brengen en dat tot bij de politiek te brengen. Dat heeft tegenwoordig minder te maken met partijpolitiek. Zo kiest de stad er vandaag voor om voor de voedselbedelingen in te zetten op sociale winkelpunten waar ruimte is voor ontmoeting. Dat is een krachtig idee dat bij Beweging.net is ontstaan. Hetzelfde geldt voor de ideeën over mobiliteit en verkeersleefbaarheid.”

Wellens: “Daar ligt ook de toekomst van Beweging.net. We moeten niet meer noodzakelijk met onze vlag voorop lopen. Onze taak is om mensen en initiatieven te ondersteunen en mee te realiseren. Wij staan voor tachtig procent van de bevolking via onder meer de vakbond en de mutualiteiten. Voor ne rijke mens moet je niet zorgen, die kan wel voor zichzelf zorgen. Armen kunnen dit niet. Voor hen zijn wij er.”

Dat Tom Meeuws hier zit, betekent niet dat Vooruit de nieuwe CD&V is en de toegang tot de macht aan de Grote Markt?

Wellens: “We zouden dat ook niet meer willen, maar Tom is zeker belangrijk voor ons als beweging. Hij geeft ons toegang tot het stadsbestuur.”

Toch lijkt het middenveld minder kritisch. Ze hangen af van onder meer de subsidies die ze ontvangen van het stadsbestuur. Geen subsidies betekent werknemers ontslaan.

Meeuws: (heftig) “Een politicus is van het padje af als hij het middenveld afdreigt omdat het kritisch zou zijn. Sorry, maar een politicus die organisaties zo afdreigt, hanteert maffiapraktijken.”

“Ik leerde als jonge ambtenaar onder schepen Wellens dat je wordt verkozen om de krachtige ideeën die leven in de samenleving waar te maken. Ik zeg tegen iedereen die ik zie: ‘heb je een goed idee, dan zal ik het mee helpen realiseren’. Als de persoon niet content is of vindt dat we iets verkeerd doen, dan moet die dat ook zeggen. Niemand moet schrik hebben om subsidies te verliezen als ze zeggen dat er een wooncrisis is of dat er nog stappen moeten worden gezet rond verkeersveiligheid.”

Er was wel een vetrouwenscrisis ontstaan tussen middenveld en het Antwerpse stadsbestuur

Meeuws: “Ik ontken dat niet. Daarom heb ik bij mijn aantreden direct werk gemaakt van opnieuw rust te brengen en het opbouwen van vertrouwen.”

Het klassieke middenveld verliest terrein, maar actiecomités, burgerbewegingen en bewonersgroepen lijken die plek in te nemen.

Meeuws: “Laat duizenden bloemen bloeien. Iedereen moet zijn rol kunnen spelen. Het is aan ons als politici om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen, maar ook om mensen samen te brengen. Het is belangrijk om te beseffen dat al deze mensen deugen. Je moet hen daarom ook vertrouwen schenken. Alleen door een initiatief te nemen, bewijzen ze dat ze hun eigen belang overstijgen. Door samen te zitten, kun je als politicus ook wijzen op de complexiteit van een probleem, en uitleggen dat er geen eenvoudige oplossingen zijn.”

Wellens: “Als je niet van mensen houdt, kun je geen stad besturen. Menswaardigheid was steeds mijn drijfveer als politicus. Als je dat niet hebt, zal je het niet lang volhouden. Je moet open staan voor stimulerende ideeën. Een stad of land besturen zonder middenveld is waanzin.”

Boek ‘Zoals wij het goed en noodzakelijk vinden’ is te bestellen kan via: prov.antwerpen@beweging.net

MEER OVER Tom Meeuws

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio