Werken in de Nationalestraat gaven aanleiding tot een debat over herstellingen door nutsmaatschappijen in de raadscommissie. 

Werken in de Nationalestraat gaven aanleiding tot een debat over herstellingen door nutsmaatschappijen in de raadscommissie. © Joris Herregods

Nutsmaatschappijen gaan zelf instaan voor definitief herstel na werken

Antwerpen -

Als nutsmaatschappijen het trottoir of het wegdek openbreken, zullen ze in de toekomst ook instaan voor de herstelling. Als dit niet naar behoren gebeurt of het duurt te lang, zal de stad het doen op kosten van de nutsmaatschappij.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Handelaars zijn slecht afgewerkte werkzaamheden beu: “Antwerpen lijkt zo wel een derdewereldstad”

LEES OOK. Water-Link-voorzitter André Gantman over kritiek op slecht uitgevoerde werken door nutsmaatschappijen: “We willen het herstellen, maar mogen niet van de stad”

Antwerps schepen van Openbaar Domein Erica Caluwaerts (Open Vld) zei dit op vragen van gemeenteraadsleden Joris Giebens (Groen) en Claude Marinower (Open Vld). Zij legt haar plan deze vrijdag voor aan het schepencollege, maar gaf op de raadscommissie dinsdagavond al enkele krachtlijnen mee. De vragen kwamen er naar aanleiding van werken door nutsmaatschappijen in de Nationalestraat. Zowel handelaars als de ondernemersorganisatie NSZ klaagden over de slechte afwerking. Iets dat in heel de stad voor wrevel zorgt.

Antwerps N-VA-gemeenteraadslid en voorzitter van nutsmaatschappij Water-Link André Gantman reageerde op deze klachten. Hij zei dat de nutsmaatschappijen niet liever willen dan de definitieve herstelling zelf te doen, maar dat dit niet mocht van de stad. Ze mogen alleen tijdelijk het wegdek herstellen. Het in de oorspronkelijke staat herstellen zou dan door de stad gebeuren omdat zij over de juiste kennis beschikt om dit te doen.

Schepen Erica Caluwaerts.

Schepen Erica Caluwaerts. © Nattida-Jayne Kanyachalao

Het nieuwe plan van schepen Caluwaerts brengt daar nu verandering in.

“Het was toenmalig schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) die de regeling rond het voorlopige en definitieve herstel heeft vastgelegd”, zegt Caluwaerts. “Daar komen we nu op terug. Er komt een herstelrouteboek waarin nutsmaatschappijen zien hoe het openbaar domein na de werken moet worden achtergelaten. De verantwoordelijkheid moet duidelijk vastliggen. Het zullen de nutsmaatschappijen zijn die alles terug in de oorspronkelijk staat brengen. De controle hierop gebeurt door de stad. Als de definitieve herstelling te lang op zich laat wachten of ze is niet goed uitgevoerd, dan zal de stad het zelf doen, maar dan op kosten van de nutsmaatschappijen.”

Er is een uitzondering. Bij natuursteen zal de stad de definitieve herstelling doen omdat nutsmaatschappijen dit materiaal niet in voorraad hebben.

“Schrok ik toch een beetje”

De uitspraken van Water-Link-voorzitter Gantman deden niet alleen vragen rijzen bij de oppositiepartij Groen, maar ook bij coalitiepartner Open Vld. Voormalig schepen van Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld) was scherp voor zijn collega in de gemeenteraad.

“Ik schrok toch een beetje van de uitspraken”, zei Marinower. “Toen ik nog schepen was, heb ik van Water-Link over dit onderwerp geen enkel signaal ontvangen. Ik vond het ook merkwaardig dat de voorzitter zei dat hij al eens werken liet uitvoeren zonder vergunning en bereid was om de GAS-boete er dan maar bij te nemen. Wat voor signaal geeft hij dan?”

Marinower werd bijgetreden door zijn opvolgster Caluwaerts. Zij zegt verbaasd te zijn over de toon.

“Ook het moment waarop de voorzitter van Water-Link deze uitspraken doet, deed mijn wenkbrauwen fronsen”, zegt de schepen. “Ik was bezig met de uitrol van een nieuwe strategie die eigenlijk klaar is. Dit was al besproken met leden van het schepencollege en afgetoetst bij enkele nutsmaatschappijen.”

Gantman is geen lid van de raadscommissie van schepen Caluwaerts en was tijdens dit debat dus niet aanwezig.

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio