Werken aan de Oosterweel op Linkeroever. Uit een bevraging door iVOX blijkt dat het merendeel van de Antwerpenaars wil dat het project zo snel mogelijk wordt afgerond. 

Werken aan de Oosterweel op Linkeroever. Uit een bevraging door iVOX blijkt dat het merendeel van de Antwerpenaars wil dat het project zo snel mogelijk wordt afgerond. © Jan Van der Perre

Enquête Lantis: Antwerpenaar blijft Oosterweel steunen ondanks PFOS-probleem, maar ziet files niet verdwijnen

Antwerpen -

Oosterweel gaat het fileprobleem niet oplossen, maar het project moet wel zo snel als mogelijk gerealiseerd worden. Dat vindt een meerderheid van de Antwerpenaars, blijkt uit een bevraging van het onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Lantis, de bouwheer van Oosterweel.

Patrick Van de Perre

LEES OOK. STANDPUNT. Geen vertraging meer nu

De bevraging werd in februari uitgevoerd bij vijfhonderd burgers uit de stad Antwerpen, de aangrenzende gemeenten en de gemeenten Zwijndrecht en Beveren. Daaruit blijkt dat 79% van de ondervraagden voorstander is van de aanleg van de Oosterweelverbinding. Een minderheid van 17% vindt het project geldverspilling.

Maar er zijn ook kanttekeningen. Hoewel een meerderheid van de ondervraagden denkt dat de mobiliteit er dankzij Oosterweel op vooruit zal gaan, meent 41% dat het project het fileprobleem niet zal oplossen. “Die bedenking is terecht. Het is een boodschap die we zelf ook uitdragen”, zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis. “Het is een en-en-verhaal. Tegelijk met het rondmaken van de Ring moeten we vaker anders op weg gaan en voor alternatieve vormen van mobiliteit kiezen.”

“Binnen onze bevoegdheden dragen we bij tot de modal shift. We bieden alternatieven voor de auto aan, bijvoorbeeld door fietspaden aan te leggen en projecten rond deelfietsen op te zetten. Maar er zijn nog grote gezamenlijke inspanningen nodig om de modal shift waar te maken. In het bijzonder op het vlak van openbaar vervoer.”

Tegelijk met het rondmaken van de Ring moeten we vaker anders op weg gaan en voor alternatieve mobiliteit kiezen.

Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis

PFOS

De enquête peilt ook naar de mening van de ondervraagden over de PFOS-problematiek. Slechts 16% van de respondenten vindt die vervuiling een reden om het Oosterweelproject af te voeren. 81% vindt dat de vervuiling op een verantwoorde manier moet aangepakt worden, maar dat dit niet tot vertragingen van het project hoeft te leiden.

“We kunnen niet ontkennen dat we een bewogen periode meemaken door de historische PFOS-vervuiling”, zegt Luc Hellemans. “We staan steeds open voor kritische opmerkingen. Tegelijk ervaren we veel steun op het terrein en horen we ook heel wat positieve stemmen, die weliswaar minder weerklank krijgen.”

Volgens Lantis is de bevraging één element om uit te zoeken hoe burgers op dit moment naar de aanleg van de Oosterweelverbinding kijken. “Uit deze peiling blijkt dat de Antwerpenaar vooruit wil en dat hij dit project integraal gerealiseerd wil zien. Daar zijn we blij om”, aldus de algemeen directeur.

Yin en yang

Ondanks het feit dat veel mensen de fileproblemen ook na de oplevering van de Oosterweelverbinding niet zien verdwijnen, neemt 75% van de ondervraagden aan dat de mobiliteit in haar geheel zal verbeteren. En 77% denkt dat de leefomgeving een stuk groener zal zijn na de werkzaamheden. “Mobiliteit en leefbaarheid zijn de yin en yang van Oosterweel. Beide aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De inzet op leefbaarheid was de sleutel tot het Toekomstverbond dat Oosterweel heeft mogelijk gemaakt. Ik ben blij dat de burger Oosterweel ook als leefbaarheidsproject erkent.”

 
 
 
 

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio