Schepen Tom Meeuws stelde vorig jaar Manon Janssen voor als nieuwe klimaatregisseur. Zij heeft nu haar eerste voortgangsrapport klaar. © Joris Herregods

Klimaatregisseur vraagt aanscherping Antwerps Klimaatplan: “Mobiliteit blijft de achilleshiel”

Antwerpen -

Zonder aanscherping van het Antwerps Klimaatplan zal de doelstelling van een CO2-reductie van 50% tegen 2030 niet worden gehaald. Dat schrijft Antwerps klimaatregisseur Manon Janssen in haar eerste voortgangsrapport.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Ze adviseerde al Schiphol en Wereldbank: dit is de klimaatregisseur voor Antwerpen

Om de realisatie van het Klimaatplan te begeleiden en te bewaken is een jaar geleden Manon Janssen aangesteld als klimaatregisseur. In haar eerste voortgangsrapport stipt zij enkele bezorgdheden aan.

Zo merkt ze dat er daadwerkelijk heel wat acties zijn gepland of al in werking zijn om de uitstoot en het energieverbruik te doen dalen. “Maar er is behoefte aan verdere concretisering van de maatregelen”, schrijft Janssen in haar voortgangsrapport. “De thema’s hernieuwbare energie en warmte moeten bijvoorbeeld gecombineerd zorgen voor ruim 55% van de totale emissiereductie. Om dit te kunnen realiseren, zullen er in de komende jaren additionele maatregelen getroffen moeten worden.”

De stad Antwerpen kiest volop voor collectieve voorzieningen, zoals warmtenetten, maar volgens de klimaatregisseur is de aandacht voor de individuele aanpak nog te beperkt of zelfs afwezig.

De klimaatregisseur maakt zich ook zorgen over de stijging van de CO2-uitstoot door gemotoriseerde verplaatsingen en transport. Bij personenvervoer was er een toename van 5,2% CO2-uitstoot.

Groen en water

De stad Antwerpen wapenen tegen de klimaatverandering door meer groen en water aan te brengen, staat volgens Janssen duidelijk op de agenda. Er is volgens haar echter te veel versnippering. “Het is van belang dat adaptatie als integraal onderdeel van stadsontwikkeling wordt meegenomen”, zegt de klimaatregisseur.

Groen leest in dit voortgangsrapport een bevestiging van hun twijfels bij het plan en vooral rond de doelstellingen. Mobiliteit is volgens de oppositiepartij de olifant in de kamer.

“Mobiliteit blijft de achilleshiel in dit Klimaatplan”, zegt gemeenteraadslid Niel Staes (Groen). “Zonder duidelijke shift van wagen naar fiets en openbaar vervoer rijdt het hele klimaatbeleid zich vast. En hoewel schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) zich bewust lijkt van die uitdaging, lijkt hij weinig impact te hebben op de keuze van zijn mobiliteitscollega Koen Kennis (N-VA) of de koers van de Vlaamse regering.”

“Te realistisch?”

Antwerps schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) leest het rapport anders. De klimaatregisseur schrijft dat in het klimaatplan hoge doelstellingen staan, dat die realistisch zijn en onderbouwd.

“Blijkbaar verwijt Groen mij nu te realistisch te zijn”, zegt Meeuws. “We weten natuurlijk dat de CO2-uitstoot gemakkelijker te berekenen valt dan het effect van ontharding. Iedereen weet ook dat er rond mobiliteit een tandje bij moet worden gestoken. Er wordt goed geluisterd naar wat de klimaatregisseur zegt en er wordt ook naar gehandeld. Als bepaalde acties zouden doodlopen, dan zullen we nieuwe opstarten.”

Meeuws verwijt Groen politieke spelletjes te spelen. “Daarom zeg ik steeds dat het klimaat te belangrijk is om aan politici over te laten”, zegt Meeuws. “Wat Groen nu doet, is een eigen interpretatie geven aan wat de klimaatregisseur schrijft.”

MEER OVER Tom Meeuws

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio