Het aantal vacatures steeg in de stad Antwerpen met 29,1%. 

Het aantal vacatures steeg in de stad Antwerpen met 29,1%. © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Extra steun voor projecten die werkzoekenden en bedrijven bij elkaar brengen

Antwerpen -

Om de kloof te dichten tussen werkzoekenden en bedrijven, steunt de stad Antwerpen negen projecten. “We bieden een oplossing voor onze bedrijven in hun zoektocht naar personeel, en we zorgen voor meer dan honderd duurzame aanwervingen van Antwerpse werkzoekenden”, zegt Erica Caluwaerts (Open Vld), schepen van Werk.

Sacha Van Wiele

Bedrijven rekruteren weer volop na de coronacrisis. VDAB ontving in februari voor de stad Antwerpen 2.987 nieuwe vacatures, 29,1% meer dan een jaar geleden. Tegelijk telde Antwerpen in februari 28.901 werkzoekenden. De Antwerpse werkloosheidsgraad is het dubbele van het Vlaams gemiddelde.

Antwerpen maakte 920.000 euro vrij om oplossingen voor de personeelskrapte op de arbeidsmarkt te zoeken. De projecten zijn nu geselecteerd.

‘Studio Switsj’ van Mooi Werk Makers gaat met negen bedrijven kijken hoe bepaalde jobs kunnen aangepast worden aan kwetsbare werkzoekenden. Randstad Risesmart Employability helpt acht werkgevers rond anderstalige medewerkers. Het project ‘I-Diverso’ begeleidt supermarktketen Lidl en twee bedrijven uit de zorg- en schoonmaaksector bij de instroom van werknemers uit kansengroepen. Kuehne+ Nagel nv zet in op toegankelijkheid, taalbeleid en opleiding voor kortgeschoolden, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en werkzoekenden met een mobiliteitsprobleem.

Er is ook financiële steun aan projecten om kwetsbare werkzoekenden te coachen naar ondernemerschap.

Integraal vzw begeleidt vijftig Antwerpse 50-plussers met ondernemersplannen. Muslinked vzw coacht 45 inactieve vrouwen met migratieachtergrond. Bovendien krijgen minstens twintig vrouwelijke ondernemers de kans hun ondernemersidee te testen met potentiële klanten. Saamo Antwerpen vzw selecteerde 75 à 100 kwetsbare jongeren. Zij kunnen een ondernemerstraject bij Starterslabo volgen. Unizo Provincie Antwerpen geeft dertig Antwerpse werkzoekenden extra ondersteuning om hun businessplan in de praktijk om te zetten. Fleks vzw, een jeugdhuis in Deurne-Zuid, biedt 25 jonge werkzoekenden met ondernemersplannen een traject aan uit tien workshops.

“Hiermee begeleiden we 250 kwetsbare werkzoekenden en werkenden in Antwerpen op maat naar het ondernemerschap”, zegt Caluwaerts.

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio