©  INBO

Wolf kostte Vlaanderen 212.000 euro in 2021: grootste hap gaat naar omheiningen

De wolf heeft de Vlaamse overheid in 2021 om en bij de 212.000 euro gekost. Het grootste deel ging naar de subsidies voor wolfwerende omheiningen (64.753 euro), gevolgd door onderzoekskosten en informatiecampagnes (57.996 euro).

Mireille Maes

Die optelsom werd gemaakt door Open Vld’er Steven Coenegrachts. Hij vroeg aan Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) wat het kostenplaatje van de wolf in 2021 was. Naar schade toe werd er vorig jaar 32.514 euro uitbetaald, waarvan het overgrote deel in Limburg.

“Om de schade te beperken subsidieert Vlaanderen de wolfwerende omheiningen voor niet-professionele veehouders. De kosten hiervan waren in totaal 64.753 euro. Meer en meer veehouders willen investeren in de omheiningen. Alleen resulteert het momenteel nog niet in een daling van het aantal aanvallen. Er is dus nog veel werk aan de winkel voor het subsidiëren van omheining minder gaat kosten”, zegt de Vlaamse volksvertegenwoordiger.

Er werden heel wat dossiers ingediend om het installeren van wolfwerende omheining te subsidiëren. ©  Tom Palmaers

Andere kosten die werden gemaakt: wetenschappelijk onderzoek, plaatsbezoeken en informatiecampagnes (57.996 euro), aankoop van wildcamera’s (35.850 euro) en de vernieuwde website, folders, en de wolvenexpo (20.937 euro).

Debat

“Als we alles optellen, kostte de wolf ons afgelopen jaar 212.050 euro. Dat is bijna 50.000 euro meer dan in 2020 (+39%). Dat is veel geld. Maar het omheinen van de weides is op dit moment het enige legale middel om vee te beschermen omdat de wolf Europees beschermd is. Er is geen andere optie.” Het parlementslid volgt met veel interesse de discussie binnen Europa over het (al dan niet wijzigen van dat beschermingsstatuut. “Stel dat de wolf een andere status krijgt, dan is het interessant om te kijken welke andere mogelijkheden er zijn om de kosten te drukken. Dan kunnen we bijvoorbeeld bekijken of het economisch niet rendabeler is om een wolvengebied te omheinen. Maar nog eens. Dat kan momenteel wettelijk niet. Als dat wel kan, wil ik graag dat het debat wordt gevoerd.”

Enkel wolfwerende omheining kan de wolf weghouden van vee. De dieren zijn meesters in het onder gewone schrikdraad door kruipen. ©  rr

Knik

Tot er andere opties zijn, blijft het zaak om zo veel mogelijk wolfwerende omheining zetten. “Uit de cijfers blijkt dat we er nog lang niet zijn. De piek is nog niet bereikt. De kosten voor het aantal aanvallen en het aantal omheinde weides stijgen nog. Het zijn communicerende vaten. Waar ik op zit te wachten is een knik: dat het vee voldoende is beschermd en de wolf zich enkel nog richt op wild. Dan pas zijn we op de goede weg.”

In een reactie liet minister Demir weten dat de wolf niet enkel een kost is voor de samenleving. “De kosten hierboven zijn makkelijker te ramen dan de baten. Ik denk aan het ecotoerisme of de wetenschappelijke studies die aantonen dat wolven de aanwezigheid en verspreiding van wildziekten zoals tuberculose en varkenspest kunnen onderdrukken of voorkomen. Dat zijn baten waar wij heel moeilijk een bedrag op kunnen plakken.”

Steven Coenegrachts. ©  Boumediene Belbachir

Vastgoed

Jobs in de regio