Met de aanvoer van het grondwater van onder Den Bell zal dit beeld van de vijver in het Stadspark tot het verleden behoren. © Victoriano Moreno.

Grondwater onder Den Bell voedt vijver Stadspark

Antwerpen -

De stad Antwerpen stelt een aannemer aan om een leiding te leggen die het opgepompte grondwater onder het stedelijk administratief centrum Den Bell naar de vijver in het Stadspark brengt. Grondwater dat nu in de riool verdwijnt.

Om de ondergrondse parking van Den Bell droog te houden, is een permanente bemaling van grondwater nodig. Een aannemer zal dit grondwater via een ondergrondse leiding naar de Stadsparkvijver voeren. Op deze manier wordt de vijver op een duurzame manier gevoed met grondwater.

“We willen in dit dossier het goede voorbeeld geven”, zegt Erica Caluwaerts (Open Vld), schepen van Openbaar Domein. “In het verleden werd het bemalingswater van Den Bell afgevoerd naar de riolering en ging het dus verloren. De leiding brengen we aan in de reeds bestaande riolering, waardoor we de straten niet moeten opengooien.”

Het grootste deel van deze leiding loopt in de bestaande rui onder de Paleis- en de Justitiestraat. De aannemer zal de komende weken een planning maken en de werken voorbereiden.

LEES OOK. Acht miljoen liter gezuiverd rioolwater per dag voedt Antwerpse ondergrond: “Geen drinkwater meer nodig voor waterkuip van nijlpaarden”

Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) kondigde ook een waternet aan dat onder meer wordt gevoed met gezuiverd rioolwater van het waterzuiveringsstation Schijnpoort. Ook hier zal een netwerk dit water tot in de binnenstad brengen. Het water kan worden gebruikt voor onder meer de fonteinen en de plantsoenen in parken bij droogte. Dit zou ten vroegste in 2023 in gebruik worden genomen.

Al deze maatregelen moeten het uitdrogen van de Antwerpse ondergrond tegen gaan. svw

MEER OVER Erica Caluwaerts

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio