De fusie met Borsbeek kan als positief effect hebben dat de belastingen in Antwerpen dalen tot het niveau van Borsbeek. © Joris Herregods

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) pleit voor verlaging belastingen in Antwerpen

Antwerpen -

Het is nog ruim twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft al een verkiezingsbelofte klaar. Zijn partij zal naar de kiezer trekken met een verlaging van de aanvullende personenbelasting (APB) in Antwerpen van 8% naar 7%. Daarmee zou de Antwerpenaar evenveel betalen als een inwoner van Borsbeek.

Burgemeester De Wever liet zich dit ontvallen in het debat over de fusie met Borsbeek in de gemeenteraad maandagavond. Hij reageerde daarmee op de tussenkomst van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Filip Dewinter. Die hing een weinig rooskleurige toekomst op voor deze randgemeente.

Filip Dewinter. © Joris Herregods

“Als we Borsbeek inlijven, dan besmetten we ze met grootstedelijke problemen waar ze nu van gespaard zijn gebleven”, zei Dewinter. “Een groen landelijke buffer rond Antwerpen is de beste manier om de uitbreiding van die problemen in te perken. Een fusie zal de geborgenheid, de identiteit en de zelfstandigheid van deze gemeente onderuithalen.”

Volgens Dewinter zal alles ook duurder worden voor de inwoners van Borsbeek, te beginnen met de belastingen.

Het is hierop dat De Wever al inzage gaf in een punt uit het N-VA-kiesprogramma voor de lokale verkiezingen in 2024.

“Het is best mogelijk dat we de belastingen in Antwerpen gaan verlagen”, zegt De Wever. “Ik zou dat zelfs willen doen en daar ook mee naar de kiezer gaan. De verlaging zou dan voor de periode 2025-2031 zijn.”

Het idee is om de Antwerpse APB op het niveau van Borsbeek te brengen, dus van 8% naar 7%. Daarmee zou dan al één vrees bij de bewoners van Borsbeek worden weggehaald.

Groen-fractieleider Imade Annouri en CD&V-fractieleider Nahima Lanjri steunen de fusie met Borsbeek, maar doen een voorstel naar de werking van de districten.

“Als de gesprekken succesvol zijn, dan wordt Borsbeek het tiende district”, zegt Annouri. “Dit is misschien het moment om de rol van de districten en hun bevoegdheden te herbekijken. Veel districtsbesturen hebben toch het gevoel dat ze stiefmoederlijk worden behandeld door het stedelijke niveau. Niet alleen in Borsbeek moeten bewoners worden betrokken, maar ook in Antwerpen en dan vooral over het versterken van de stedelijke democratie.”

PVDA-fractieleider Peter Mertens is voor de fusie, maar zijn partij heeft zich onthouden. Hij vreest vooral dat de besparingen die in de stad Antwerpen werden doorgevoerd nu ook in Borsbeek zullen plaatsvinden. “Wij zijn tegen de uitbreiding van het besparingsmodel van Antwerpen”, zei Mertens.

Groen licht

Uiteindelijk gaf de gemeenteraad groen licht voor een mogelijke fusie tussen Antwerpen en Borsbeek. Vlaams Belang was tegen en PVDA onthield zich. Er zullen nu de volgende twee jaar onderhandelingen plaatsvinden tussen beide besturen.

Burgemeester Bart De Wever. © Joris Herregods

“Ik besef dat we in Borsbeek nog voor een moeilijk traject staan”, zegt De Wever. “Ik heb begrip voor het protest, maar het idee dat bewoners genieten van de lusten van de stad, maar de lasten buiten houden, gaat al lang niet meer op. De grootstad stopt al lang niet meer aan de gemeentegrenzen. Borsbeek heeft nu al de lasten, maar beschikt niet over de uitgebouwde administratie van een stad. Ik ben vooral fier, want tien jaar geleden zou het ondenkbaar zijn geweest dat een burgemeester uit de rand met deze vraag zou komen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Gemeenteraad