De nijlpaarden in de Zoo zwemmen nu in duur drinkwater, maar in de toekomst zal dit in gezuiverd rioolwater zijn. © rr

Acht miljoen liter gezuiverd rioolwater per dag voedt Antwerpse ondergrond: “Geen drinkwater meer nodig voor waterkuip van nijlpaarden”

Antwerpen -

Gezuiverd rioolwater van het waterzuiveringsstation aan Schijnpoort zal ten vroegste vanaf 2023 worden afgeleid naar de binnenstad. Het gaat om acht miljoen liter per dag. Het moet niet alleen de verdere uitdroging van de Antwerpse ondergrond tegen gaan, maar het water zal ook worden gebruikt voor de fonteinen, publieke toiletten en de waterkuip van onder meer de nijlpaarden in de Zoo. Dit bespaart heel wat liters drinkwater.

Sacha Van Wiele

De stad Antwerpen liet een studie uitvoeren naar het hergebruik van rioolwater om de uitdroging van de ondergrond en het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan. Hieruit bleek dat het mogelijk is om naast een leiding met drinkwater, ook een tweede leiding aan te leggen voor regen-, riool- en rivierwater in de binnenstad.

Schepen Tom Meeuws. © Joris Herregods

“Het grondwater in Antwerpen staat op veel plaatsen erg laag en zal door de klimaatverandering nog verder dalen”, zegt Tom Meeuws (Vooruit), schepen van Leefmilieu. “Naast te lage waterstanden en zelfs droge vijvers leidt de lage grondwaterstand ook tot minder gezond stadsgroen. Bovendien bestaat het risico dat brak of verzilt Scheldewater in de ondergrond van de stad dringt en het zoete grondwater vervangt.”

Een gespecialiseerd studiebureau onderzocht de mogelijkheden van de uitbouw van een nieuw ‘circulair waternet’. Zo zou het mogelijk zijn om dagelijks acht miljoen liter gezuiverd rioolwater van de waterzuiveringsinstallatie aan Schijnpoort af te leiden via een nieuwe leiding in de stad, water dat anders via de dokken in de Schelde komt. Dit volume is het drinkwaterverbruik van 41.000 gezinnen.

De leidingen zullen in fases worden doorgetrokken naar de Antwerpse binnenstad. © stad Antwerpen

Parken en vijvers, openbaar groen, publieke toiletten en fonteinen kunnen op deze leiding worden aangesloten. Op strategische plekken in de stad kan dit water worden afgetapt om bomen en plantsoenen te begieten bij droogte.

Schepen Meeuws hoopt in 2023 of 2024 deze leiding in gebruik te kunnen nemen. Naast het tegengaan van verdroging zal er voor een aantal zaken geen drinkwater meer moeten worden gebruikt.

“In de ZOO zullen de nijlpaarden zich voortaan kunnen wentelen in het gezuiverde water van die nieuwe stadswaterleiding”, zegt Meeuws. “Daar hoeft dan geen drinkwater meer aan verspild te worden.”

Stad Antwerpen zal dit project indienen in de projectoproep tot hergebruik van water in het Blue Deal-programma van de Vlaamse regering.

MEER OVER Tom Meeuws

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio