© Guy Delforge

Jonge Wegweters genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

Bornem -

Bornem stapte vorig jaar in het traject van Jonge Wegweters. Dat is een driejarig actieprogramma van Bataljong vzw en Kind & Samenleving vzw, met de steun van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Ze ontwikkelen een toolbox voor steden, gemeenten en de vervoerregio’s om jongeren te betrekken bij het (boven-)lokale mobiliteitsbeleid en te analyseren welke impact dat beleid heeft op de zelfstandige en duurzame verplaatsingen die jongeren maken.

Guy Delforge

“De jury prees Jonge Wegweters omdat het inspirerend en vernieuwend is”, klinkt het bij de gemeente Bornem. “Mobiliteit bekijken vanuit het perspectief van jongeren is interessant en ruim inzetbaar. Het project legt bovendien de nadruk op de actieve weggebruiker die de mobiliteitsomslag zal moeten realiseren.”

De dienst Jeugd van de gemeente Bornemse riep jongeren op om hun verplaatsingsgedrag in kaart te brengen via een fietstrack. “Zo werden vanuit hun beleving bepaalde knelpunten en noden blootgelegd”, zegt de gemeente. “Zowel OLVP als Atheneum Klein-Brabant namen actief deel. Op de knelpunten en noden werd verder ingezoomd door een focusgroep van leerlingen uit het vijfde en zesde jaar secundair van het Atheneum GO! Klein-Brabant. Zij gaven aan wat er voor hen anders kan en mag, hoe dat gerealiseerd kan worden en wat dan voor hen prioritair is. Eind vorig jaar bezorgden de deelnemende leerlingen hun bevindingen en aanbevelingen aan het schepencollege. De dienst Patrimonium begeleidde de jongeren in de toets naar haalbaarheid van de voorstellen, de dienst Jeugd coördineerde het geheel.”

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio