©  AFP

Vrijheidskonvooien: federale politie richt zich op toezicht en controle van vrachtwagens die naar Brussel rijden

De federale politie zal vanaf zondag in eerste instantie toezicht houden op vrachtwagens die naar Brussel rijden of ons land via de grensovergangen binnenkomen. “In tweede instantie zullen we controleren of groepen vrachtwagens Brussel toch binnenrijden. Dan zullen we wel ingrijpen”, schetst de woordvoerster van de federale politie. Nu reeds wordt druk gemonitord wat er allemaal op het veld gebeurt, onder meer op sociale media.

mtmBron: BELGA

LEES OOK. ‘Vrijheidskonvooi’ dat op weg is naar ons land, is erg versnipperd: “Niemand neemt echt een organisatorische rol op zich”

Er mag geen “Konvooi van de Vrijheid” door ons land en door Brussel trekken. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) verboden eerder op de dag het protest, omdat er geen aanvraag werd ingediend. Er komen ook grenscontroles, zo kondigden ze aan.

De federale politie zal in eerste instantie in de diepte toezicht houden. “Dat betekent dat de politie aanwezig zal zijn op parkings langs grote verkeersaders, aan de grens...”, schetst woordvoerster An Berger. “Toezicht betekent dat we in contact gaan met chauffeurs, dat we hen uitleggen wat kan en wat niet kan, dat we hen eventueel begeleiden - als ze in konvooi rijden - en dat we de vinger aan de pols houden zodat we ook weten waar we bijvoorbeeld meer ploegen naartoe moeten sturen.” Dat toezicht gebeurt ook aan de grensovergangen.

In tweede instantie zal de federale politie controleren, bijvoorbeeld wanneer een groep vrachtwagenbestuurders Brussel toch binnenrijdt of als interventie ergens anders nodig is. 

“Voldoende manschappen”

Alle vrachtwagenbestuurders en anderen die hun democratisch recht om te betogen willen uitoefenen, kunnen dat doen op een speciaal daarvoor voorziene plaats, met name parking C van de Heizel. Politieploegen zullen bestuurders eventueel naar daar begeleiden.

Hoeveel manschappen de federale politie inzet, wordt niet gepreciseerd. Er worden “voldoende manschappen” achter de hand gehouden, zegt An Berger. Naast het monitoren van de sociale media, rekent de politie op informatie-uitwisseling met politiediensten van de buurlanden. “Er is veel overleg tussen diensten en constante bijsturing.”

LEES OOK. Nog geen signalen van ‘vrijheidskonvooi’ in Antwerpen: “Maar we kunnen snel schakelen, mocht er iets op til zijn”

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio