De rotonde ruimt plaats voor een groenere invulling en een rechtstreekse verbinding tussen de Postzegellaan en de Leopoldstraat. © Omgeving

Opening tangent maakt Mechels stationsplein groener en verkeersveiliger

Mechelen -

Als dit voorjaar de nieuwe tangent in Mechelen voor het autoverkeer opent, wijzigt snel daarna vanaf augustus-september ook de verkeerscirculatie op en rond het stationsplein ingrijpend. In afwachting van een definitieve herinrichting in 2027-2028 maken de tijdelijke aanpassingen het stationsplein groener en verkeersveiliger. Zeker voor fietsers en voetgangers.

Sven Van Haezendonck

Komende lente opent de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Brusselsesteenweg (N1) in Mechelen-Zuid en de N15 aan de Nekkerhal voor het autoverkeer. “Daardoor verdwijnt een zeer groot deel van het verkeer uit de stationsbuurt. Dat is het ideale moment om de leefkwaliteit te verhogen, de circulatie op het Koning Albertplein te verbeteren en een pak veiliger te maken”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+).

Consciencestraat voor bussen en fietsers

De plannen voor de nieuwe circulatie en de tijdelijke herinrichting werden woensdag tijdens een digitaal infomoment voorgesteld aan de buurt. De voorbereidende werken in de betrokken straten beginnen in mei en juni. In de periode augustus-september voert de stad de nieuwe verkeerscirculatie in.

In de toekomst moet een nieuwe weg onder het station de Colomabrug met de Hendrik Consciencestraat verbinden voor bussen, fietsers en voetgangers. In een tijdelijke fase haalt de stad die verkeersstromen al uit elkaar. Zo wordt doorgaand autoverkeer vanaf augustus-september gebannen uit de Consciencestraat. Die wordt ingericht als een as voor fietsers en bussen. Bestemmingsverkeer geraakt er wel nog via de Coxiestraat.

Van de Hendrik Consciencestraat maakt de stad een verkeeras die alleen bestemd is voor bussen, fietsers en bestemmingsverkeer. ©  Omgeving

Autoverkeer verloopt van de Postzegellaan en -brug rechtstreeks naar de Leopoldstraat en terug. Gemotoriseerd verkeer richting Vaartdijk loopt in de toekomst via de Van Kerckhoven- en de Willem Herreynsstraat. “De volledige herinrichting van het stationsplein na de bouw van het station zal de belangrijkste functie van het plein veranderen van verkeer naar verblijf”, zegt Patrick Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Openbare Werken.

Veilige oversteekplaatsen

Die definitieve herinrichting staat pas op het programma in 2027-2028. “Toch zetten we ook met de tijdelijke invullingen al grote stappen in die richting. De fietspaden in de Conscience- en de Leopoldstraat worden ontdubbeld. Alle fietspaden vanaf de invalswegen naar het stationsplein worden met elkaar verbonden via veilige en duidelijke oversteekplaatsen”, legt de eerste schepen uit.

Een impressie van de Leopoldstraat, met langs beide zijden fietspaden in rood asfalt. ©  Omgeving

Op die manier moet het Koning Albertplein voor alle gebruikers verkeersveiliger worden. “Ook de verblijfskwaliteit vergroten we gevoelig. Een groot deel van de vrijgekomen ruimte op de rotonde wordt onthard. Op die manier brengen we meer groen op het plein”, vertelt Princen. Het centrale kunstwerk met de mijlpaal blijft voorlopig op de huidige locatie staan. “In de vernieuwde tijdelijke situatie moet de mijlpaal meer tot zijn recht komen.”

Voor de tijdelijke herinrichting werkte de stad samen met De Lijn en de NMBS. Ze houdt ook rekening met alle werven die er nog aankomen. Tijdens het infomoment werden nog bezorgdheden geuit over de vlotheid van een aantal fietsverbindingen op het plein. Die gaat de stad samen met het studiebureau nog bekijken met de bedoeling om het huidige ontwerp nog te verfijnen.

Een kaartje van de stationsomgeving. © Omgeving

MEER OVER Blikvangers Mechelen

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio