Het verdwijnen van tram 7 lijkt in het nieuw voorstel rond het Antwerpse tramnet van de baan.  © Joris Herregods

Tramlijn 7 lijkt gered en krijgt een frequentie van 3 à 4 minuten

Antwerpen, Mortsel, Boechout -

Tramlijn 7 lijkt gered. Op de Antwerpse Vervoerregioraad ligt hierover een voorstel klaar. Op het korte traject Gemeenteplein (Mortsel)-Sint-Pietersvliet (Antwerpen) zal een frequentie zijn van 3 à 4 minuten in de spits en in de daluren om de 5 minuten. Mee in het voorstel: tram 15 verdwijnt, een deel van de dienstverlening daarvan gaat op in de ‘nieuwe’ 7.

Sacha Van Wiele,Filip Spoelders

Tramlijn 7 zal bestaan uit een lang en een kort traject. De lange lijn loopt van de Park and Ride in Boechout naar het Gemeenteplein in Mortsel en stopt aan het MAS op het Antwerpse Eilandje. Deze tram heeft een frequentie van 7,5 minuut in de spitsuren en 10 minuten in de daluren. Daarnaast is er het korte traject van het Gemeenteplein tot aan de Sint-Pietersvliet. Die heeft in de spitsuren een hoge frequentie van 3 à 4 minuten en 5 minuten in de daluren. Tramlijn 7 zal dus haltes bedienen van tram 15, die verdwijnt. Er zal vanuit De Lijn dus geen bediening meer zijn van het Centraal Station van Antwerpen. En ook voor de frequentie tussen Linker- en Rechteroever heeft dit gevolgen, want ‘de 15’ vertrekt aan de P+R Linkeroever.

Voorzitter van de vervoerregio en Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) wil nog niet veel kwijt over de details van het voorstel dat op tafel ligt. “Het nieuw tramnet wordt op dit moment nog besproken met de betrokken gemeenten”, zegt Kennis.

Bestuderen

Mortsels schepen voor Mobiliteit Steve D‘Hulster (Vooruit - I Love Mortsel) volgde het overleg van de Vervoerregioraad Antwerpen en zag voorzichtig positieve punten voor zijn stad en tram 7. “In dit dossier hebben we vanuit Mortsel steeds één standpunt ingenomen met alle partijen, ook vanuit de oppositie”, zegt D’Hulster. “Ik wil de recente informatie dan ook eerst bestuderen en bespreken binnen onze commissie om een standpunt in te nemen. Maar in het nieuwe voorstel van De Lijn wordt lijn 15 op lijn 7 geplaatst waardoor ook deze laatste lijn behouden blijft. Deze zorgt voor een sterke verbinding met de stad Antwerpen wat natuurlijk positief is. Op het eerste zicht is het voorstel dus een pak minder dramatisch dan het vorige.”

Schepen Steve D’Hulster. ©  JHS

In het vorige voorstel werd lijn 7 geschrapt en werd de bediening van tram 15 opgedreven. Maar dit zorgde voor veel protest in Mortsel omdat de verbinding naar het Eilandje dan zou wegvallen. Ook nu heeft de schepen al een eerste opmerking op het voorstel.

LEES OOK. Tramlijn 7 dreigt te verdwijnen, burgemeester Mortsel onderneemt actie

“Na het bestuderen van het voorstel gaan we zeker meerdere opmerkingen hebben, voornamelijk in verband met het vele overstappen. Als tram 15 lijn 7 gaat volgen, gaan natuurlijk de haltes van lijn 15 niet meer worden aangedaan vanuit Mortsel. We moeten bekijken welke consequenties dit voor de reizigers gaat hebben”, zegt de Mortselse schepen.

LEES OOK. Minister Peeters biedt hoop voor reizigers van tram 4 en 7

Ook De Lijn bevestigt het nieuwe voorstel. Dit zal nu binnen de schepencolleges worden besproken en komt dan over drie weken opnieuw op de tafel van de Vervoerregio. Als dit nieuwe plan voor het Antwerpse tramnet daar groen licht krijgt, gaat het naar de Vlaamse regering voor goedkeuring.

De Lijn kwam twee jaar geleden met een plan tot aanpassing van het tramnet. Daarin stond het schrappen van tram 7. Dit botste echter op veel protest, vooral vanuit Mortsel. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) stond daarom in 2021 op de rem en wenste meer duidelijkheid over de capaciteit. Het nieuwe aangepaste plan voor het tramnet is hier nu een gevolg van.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Koen Kennis