Op de vele ruilverkavelingswegen in Schoonbroek passeren veel fietsers en landbouwvoertuigen. 

Op de vele ruilverkavelingswegen in Schoonbroek passeren veel fietsers en landbouwvoertuigen. © BDD

Heel dorp omgevormd tot zone 30: overal stapvoets verkeer in Schoonbroek

Retie -

Zodra je vanuit de grote invalswegen het kerkdorp Schoonbroek binnenrijdt, mag je binnenkort nergens nog sneller dan 30 kilometer per uur rijden. Zowat het hele dorp wordt omgedoopt tot zone 30. De maatregel komt er op verzoek van de meerderheid van de Schoonbroekenaren zelf, maar ook op advies van de lokale politie.

Eddy Meulemans
Schepen van Verkeer Luc Janssens (Nieuw Retie).

Schepen van Verkeer Luc Janssens (Nieuw Retie). © EMA

Nagenoeg alle straten in een wijde boog rond de kerk van Schoonbroek in Retie worden vanaf mei opgenomen in één grote zone 30. Dat besliste de gemeenteraad van Retie. “Schoonbroek is een klein dorp met dichte bebouwing dat zich perfect leent tot de inrichting van een zone 30”, zegt schepen van Verkeer Luc Janssens (Nieuw Retie). “Het zijn de inwoners zelf die hebben aangegeven om de maximumsnelheid in de straten en wijken in hun dorp te verminderen. Uit een bevraging is gebleken dat 64% dit wenselijk vindt. Ook wij als lokaal bestuur staan erachter. Deze algemene snelheidsbeperking zal de rust en de veiligheid in Schoonbroek zeker ten goede komen, vooral ook in de omgeving van de lokale basisschool.”

Veel fietsers en landbouwvoertuigen

Ook de lokale politie juicht de beslissing toe. “Bij 30 kilometer per uur heb je veel meer oog voor andere weggebruikers en verkleint het risico op een ongeval”, zegt hoofdinspecteur Joost Van Braband van de wijkpost Retie. “Zeker in een dorp als Schoonbroek is dat belangrijk, want op de talrijke smalle gemeentewegen passeren veel fietsers en landbouwvoertuigen. Nog een voordeel is dat zo ook het sluipverkeer naar Arendonk via Den Hoek ontmoedigd kan worden.”

21 straten

De nieuwe verkeersborden zijn intussen besteld en worden straks overal aan de rand van het dorp in de grasbermen geplant. “Dat gebeurt wellicht eind april, nadat de wegenis- en rioleringswerken op en rond het dorpsplein van Schoonbroek zijn afgerond”, zegt verkeersschepen Luc Janssens. Welgeteld 21 straten vallen vanaf dan in de nieuwe zone 30: Hofstraat, Hoekstraat, Schoolstraat, Broekstraat, Beekstraat, Kabienstraat, Sint-Jobstraat, Kerkplein, Pastorijstraat, Korte Pastorijstraat, Nonnenstraat, Venheidestraat, Heislender, Hommelhei, Middenakkers, Hoogakkers, Slimakkers, Ovenakker en Hesstraat, Wampstraat en Beekakkers.

Het aanvullend verkeersreglement voor de 21 geselecteerde straten in Schoonbroek werd tijdens de voorbije gemeenteraad goedgekeurd door zowel Nieuw Retie als CD&V. Alleen N-VA onthield zich bij de stemming.

De algemene snelheidslimiet gaat in zodra de wegenwerken op en rond het dorpsplein van Schoonbroek zijn afgerond. 

De algemene snelheidslimiet gaat in zodra de wegenwerken op en rond het dorpsplein van Schoonbroek zijn afgerond. © EMA

Alle groen gekleurde straten, nagenoeg de hele dorpskern, vallen in de zone 30. 

Alle groen gekleurde straten, nagenoeg de hele dorpskern, vallen in de zone 30. © RR

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio