Ploegbaas chemiereus BASF ontslagen na extreme pesterijen: werknemer (21) zelfs bijna gewurgd met plastic zak

Antwerpen -

Een ploegbaas van chemiereus BASF in de Antwerpse haven is ontslagen na mogelijk extreme pesterijen op het werk. De man, een ervaren ploegleider, zou een 21-jarige werknemer maandenlang hebben gepest op het werk. Bij het laatste incident zou hij zelfs een plastic zak over het hoofd van de werknemer hebben getrokken.

Bron: VTM Nieuws, eigen berichtgeving

Het pestgedrag van de ploegleider naar de 21-jarige werknemer zou al enige tijd aan de gang zijn. Het slachtoffer werkte sinds enige tijd in een productie-eenheid van BASF waar nitrobenzeen wordt aangemaakt. Om een nog onduidelijke reden kwam de jongeman na verloop van tijd in het vizier van de ploegbaas, met zware pesterijen als gevolg.

Die pesterijen bereikten enkele weken geleden een kookpunt. Op een gegeven moment probeerde de ploegleider het slachtoffer te wurgen met een opgerolde plastic zak. De werknemer kon zichzelf wel uit zijn hachelijke positie bevrijden. Hij meldde het incident niet en werkte zijn shift af. Pas toen de 21-jarige jongeman uren later thuis kwam, merkten zijn ouders de striemen in zijn hals op. Ze verwittigden meteen de directie, die besliste om de ploegbaas op staande voet te ontslaan. De familie diende daarna klacht in de politie.

 

 ©  koen fasseur

Slagen en verwondingen

Het arbeidsauditoraat is in eerste instantie een onderzoek gestart naar inbreuken pesten op het werk, inbreuken op de welzijnswetgeving en slagen en verwondingen. “Moest uit dat onderzoek blijken dat de kwalificatie moet gewijzigd worden naar bijvoorbeeld poging tot moord, kan beslist worden om het dossier terug door te verwijzen naar het Antwerps parket”, zegt Pieter Wyckaert van het arbeidsauditoraat.

BASF bevestigt het incident, maar geeft uit respect voor het slachtoffer en de familie geen verdere inhoudelijke commentaar. “We betreuren natuurlijk het incident en keuren dit ten stelligste af”, vertelt woordvoerder Fanny Heyndrickx van BASF Antwerpen. “Het voorval staat haaks op de waarden die ons bedrijf uitdraagt. Het slachtoffer krijgt alle mogelijke steun. BASF Antwerpen verleent eveneens alle steun aan het verdere onderzoek.”

De christelijke vakbond ACV betreurt dat het niet eerder op de hoogte was van pesterijen. “Die waren schijnbaar al een jaar bezig. Anders hadden we eerder opgetreden”, zegt Guy Bierkens van het ACV. “De vakbonden en de directie van BASF zitten al sinds november van vorig jaar samen om de gedragscode van het bedrijf te bespreken en te bekijken waar we beter kunnen doen op het vlak van diversiteit, inclusie en pestgedrag. Helaas is ons bedrijf, waar meer dan 7.000 mensen werken, op dat vlak soms een afspiegeling van de maatschappij.”

 

 ©  koen fasseur

Voorkomen

Ook de socialistische vakbond ABVV reageert geschrokken dat er nog niet eerder werd ingegrepen. “Het gaat hier om heel zwaar uit de hand gelopen pestgedrag van een leidinggevende op zijn direct ondergeschikte. Het pestgedrag was al maanden aan de gang, de incidenten werden alleen maar erger”, vult Jan Vlegels van de socialistische vakbond aan.

“Als vakbond is het onze taak te onderzoeken wat er allemaal is misgelopen en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Er is een paritaire werkgroep opgericht met leden van het bedrijf en leden van de vakbond”, gaat Vlegels verder. “Deze groep zal maandag voor het eerst samenkomen en zal vooral inzetten op preventie zodat dit soort incidenten nooit meer zullen voorvallen. We zullen bijvoorbeeld kijken naar eventuele opleidingen voor leidinggevenden of een meer bereikbaar meldpunt. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zal intern de feiten verder onderzoeken.”

nelo, jtp

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio